0x-json-schemas

View on PyPIReverse Dependencies (1)

1.0.0 0x_json_schemas-1.0.0-py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: 0x-json-schemas
Version: 1.0.0
Filename: 0x_json_schemas-1.0.0-py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 22379
MD5: 30346089f2ed68b64d72bc745dae7303
SHA256: cfa910b6973bcb7cb9bd1ba8ac68704f9451ce568fcec54a30166bb38369bbc3
Uploaded: 2019-01-09T16:08:14

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: 0x-json-schemas
Version: 1.0.0
Summary: JSON schemas for 0x applications
Author: F. Eugene Aumson
Author-Email: feuGeneA[at]users.noreply.github.com
Home-Page: https://github.com/0xProject/0x-monorepo/tree/development/python-packages/json_schemas
License: Apache 2.0
Keywords: ethereum cryptocurrency 0x decentralized blockchain dex exchange
Classifier: Development Status :: 2 - Pre-Alpha
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: Intended Audience :: Financial and Insurance Industry
Classifier: License :: OSI Approved :: Apache Software License
Classifier: Natural Language :: English
Classifier: Operating System :: OS Independent
Classifier: Programming Language :: Python
Classifier: Programming Language :: Python :: 3 :: Only
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.6
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.7
Classifier: Topic :: Internet :: WWW/HTTP
Classifier: Topic :: Office/Business :: Financial
Classifier: Topic :: Other/Nonlisted Topic
Classifier: Topic :: Security :: Cryptography
Classifier: Topic :: Software Development :: Libraries
Classifier: Topic :: Utilities
Requires-Python: >=3.6, <4
Requires-Dist: jsonschema
Requires-Dist: mypy-extensions
Requires-Dist: stringcase
Requires-Dist: bandit; extra == "dev"
Requires-Dist: black; extra == "dev"
Requires-Dist: coverage; extra == "dev"
Requires-Dist: coveralls; extra == "dev"
Requires-Dist: mypy; extra == "dev"
Requires-Dist: mypy-extensions; extra == "dev"
Requires-Dist: pycodestyle; extra == "dev"
Requires-Dist: pydocstyle; extra == "dev"
Requires-Dist: pylint; extra == "dev"
Requires-Dist: pytest; extra == "dev"
Requires-Dist: sphinx; extra == "dev"
Requires-Dist: tox; extra == "dev"
Requires-Dist: twine; extra == "dev"
Provides-Extra: dev
Description-Content-Type: text/markdown
[Description omitted; length: 751 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.32.1)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
0x_json_schemas-1.0.0-py3.7-nspkg.pth sha256=aXa84nPTJoC1MuYjhrsZ-JgWOaY4-Vpgtfj2B654bCU 544
zero_ex/json_schemas/__init__.py sha256=PISHj5Zq13RZMuyNUFMaFG6_PRGltQQaqP8fb4E9vcw 2826
zero_ex/json_schemas/py.typed sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
zero_ex/json_schemas/schemas/address_schema.json sha256=CfZo7rHkDvsJr1TUZMqH7yLT-poZBAJE57z1hP0Yiug 88
zero_ex/json_schemas/schemas/asset_pairs_request_opts_schema.json sha256=tYPl3w9LoMSu0aBfaVWythciFZsax49QjVwFmXknYBI 189
zero_ex/json_schemas/schemas/block_param_schema.json sha256=Or9_McC1DyCheFiGQkq-ZPOXy6MRlUclC2xHtnjeUNU 180
zero_ex/json_schemas/schemas/block_range_schema.json sha256=JDEbxD6ykYSYj_ik-maPFmVl-N8eM1jOJfiOATTPm_g 188
zero_ex/json_schemas/schemas/call_data_schema.json sha256=wsEC4UGm0d6TSoK7mKxkZk9T6ngHUDXk0wsBsRiGKgw 745
zero_ex/json_schemas/schemas/ec_signature_parameter_schema.json sha256=V3KEKjhqwjreUCpZ88CCQKMTCQtQPTFpngI5OM4rGUs 107
zero_ex/json_schemas/schemas/ec_signature_schema.json sha256=ZDhfYT84kCZnCfT6_rxmsbMCT0tGOhmM508-8aS60f0 337
zero_ex/json_schemas/schemas/eip712_typed_data_schema.json sha256=RowTIiUlBTinQDvk26rU-jcD0tpmHTFvxXPppNqsHdA 856
zero_ex/json_schemas/schemas/hex_schema.json sha256=fTOEvlwjYqL1nLob5HV2dSmXONIXu7nzpOSV3vFZv5I 94
zero_ex/json_schemas/schemas/index_filter_values_schema.json sha256=1QnZZitB0uwwKk88703poD1VMmbX-iokW4ppUgnaUpA 209
zero_ex/json_schemas/schemas/js_number.json sha256=9ouhq9ywDrnDiT-UpvySkaBk9H_tcSmYiBpT-onCUSQ 66
zero_ex/json_schemas/schemas/js_number_schema.json sha256=gaV9DUlivHoBeJib0PnVeIy39h5Df46i-v1Thp12BzQ 72
zero_ex/json_schemas/schemas/number_schema.json sha256=6tosYj7j5AMn1pfj46XI8PFnkANuq38MelGlruQrvGg 87
zero_ex/json_schemas/schemas/order_cancel_schema.json sha256=Tq-XhPSKG9T3V7ln_Uh1_qAforwnSL3CDiCSO2-HU9Y 329
zero_ex/json_schemas/schemas/order_config_request_schema.json sha256=wbCdgO627l5yziNBHwho6PI2U5Bgmr9c23LbiULbu7s 790
zero_ex/json_schemas/schemas/order_fill_or_kill_requests_schema.json sha256=V_Z4XRXlW5vUTghYnE99g8Jl0ML57XcXv47ASYFMriA 331
zero_ex/json_schemas/schemas/order_fill_requests_schema.json sha256=27UZOh5V304_XQRaSiTnd7TifdonjFOwSYkSgmOUFi4 335
zero_ex/json_schemas/schemas/order_hash_schema.json sha256=OV3-mjqlcPOtyCXUioaT9zectYcxlYr6mz3cNL6--_8 93
zero_ex/json_schemas/schemas/order_schema.json sha256=6O8oOIMCZDbG4ABA36_E2352_bHSAVXrIC_0WOLsIKo 1163
zero_ex/json_schemas/schemas/order_watcher_web_socket_request_schema.json sha256=h_o7pUtKouHwO9uRX6IuYWm4xNpkdz0u7HofGFqXW3Y 1612
zero_ex/json_schemas/schemas/order_watcher_web_socket_utf8_message_schema.json sha256=EnYHS213E8cWWE6ODt2ZVEOOXWuz1jyydbfU7vaoPxE 190
zero_ex/json_schemas/schemas/orderbook_request_schema.json sha256=ytH9CrdLWZB4IzbY8KRRaScER_n2FA0_QbaSyjzb3c8 244
zero_ex/json_schemas/schemas/orders_request_opts_schema.json sha256=_01dgz-krAbnt2daBAkKnE6Sbr-vG0wLNUCNo3zY_PY 810
zero_ex/json_schemas/schemas/orders_schema.json sha256=z2ZyzyuFOj1quORWGMYmXPIx_MYqHZDGHIWl8axOzcE 92
zero_ex/json_schemas/schemas/paged_request_opts_schema.json sha256=-kYr8REtTWqbb0X_5tlD7JeuZ9j9rvzMPyCuCUC2KOE 167
zero_ex/json_schemas/schemas/paginated_collection_schema.json sha256=rrcBNSj37OtdU4jcNBCmtPlSAbnZV4bT0L01du4qh6c 255
zero_ex/json_schemas/schemas/relayer_api_asset_data_pairs_response_schema.json sha256=PBChAwCaX-xMWW4WYZI-I1uerXiEAZjJkMtNe6PJf8A 322
zero_ex/json_schemas/schemas/relayer_api_asset_data_pairs_schema.json sha256=x2J-QJ7CsadtdBmRFOaFWpmuTTviI0ZICxKgoskT_ns 354
zero_ex/json_schemas/schemas/relayer_api_asset_data_trade_info_schema.json sha256=iHk6Ou6lUCRMQWsT9D_5IcvT1MJlBN-kD3J_CCDePuQ 331
zero_ex/json_schemas/schemas/relayer_api_error_response_schema.json sha256=v-TFlTOljXMS5hM-jh3qVtBh_F1wAihO-xrZsdP71Wg 677
zero_ex/json_schemas/schemas/relayer_api_fee_recipients_response_schema.json sha256=DomWQkDUTB2dWgYpHzrYFAAHUk_LD0HGwm4M6FwcRJw 390
zero_ex/json_schemas/schemas/relayer_api_order_config_payload_schema.json sha256=ZWey1oE40EAyU3jLuNj3OP6IF4Q5boCuOMEi5UVJG8Y 800
zero_ex/json_schemas/schemas/relayer_api_order_config_response_schema.json sha256=M7rqpv24EK3xCFPJPwfkyZTZys0BByppAYSz4zngfrY 407
zero_ex/json_schemas/schemas/relayer_api_order_schema.json sha256=ovhaUOKDIBNhaJArhZih8XzFMRWwciKLNx5yuhsZ6pM 213
zero_ex/json_schemas/schemas/relayer_api_orderbook_response_schema.json sha256=oWxEjrrVQBHFhpI7U82fA15ag-BbDqRzXT98scCDnlY 259
zero_ex/json_schemas/schemas/relayer_api_orders_channel_subscribe_payload_schema.json sha256=IphlU4XsRu1I9PCpnJyykc2n37t5V2Z8JSAkGM-pdx8 539
zero_ex/json_schemas/schemas/relayer_api_orders_channel_subscribe_schema.json sha256=D9f8CjWQVTohzx2CEb_q9YfhHK5qMbyYEXi5wAZFfBE 364
zero_ex/json_schemas/schemas/relayer_api_orders_channel_update_response_schema.json sha256=GEWtJsSYWzC9BFqle8auTUj-pwyqyfT4NlkgN2hwxCI 335
zero_ex/json_schemas/schemas/relayer_api_orders_response_schema.json sha256=mcy5pgNCZtp-voywy79BZbxRzOQ5TvluHqyEILLr7jY 306
zero_ex/json_schemas/schemas/relayer_api_orders_schema.json sha256=ivGBkpYyuIWF7g-2-Pw26OK1eqL0uGSegPYP3uK8toM 112
zero_ex/json_schemas/schemas/request_opts_schema.json sha256=4uBQLLixxm6zQCvonXeVF_nXz8Fm0sV7tsCo7RmzHFY 126
zero_ex/json_schemas/schemas/signed_order_schema.json sha256=RNaTfUo9Grf0hDTSvMJZjrmtw_qQxQ3_SFHbneOHuRU 248
zero_ex/json_schemas/schemas/signed_orders_schema.json sha256=Dk-gLfeT0wkiK0u0DAo7VTNnW4m2L4lcrwJIkoHhEWY 104
zero_ex/json_schemas/schemas/token_schema.json sha256=yko1g1yPSd0RT6ILj2VyZqXUDlr6QRf8Ru_NGUTFtcU 305
zero_ex/json_schemas/schemas/tx_data_schema.json sha256=OZYZmR0LqRdsj_3LBUEm5Ilr8gXQxHjmGdrvHXn1JH0 714
zero_ex/json_schemas/schemas/whole_number_schema.json sha256=cHfFIRwkMBjCrNrsrD1V16BMcj9GP2aEeoo9Ob9g-uY 190
zero_ex/json_schemas/schemas/zero_ex_transaction_schema.json sha256=SKfs6NC6DO2y248jXtoMGyLU89sDaOV91TaNabVIvA4 287
0x_json_schemas-1.0.0.dist-info/METADATA sha256=ZqbKy_5JcaIPC0zh25hwt1DD1aTG6udkUFpw6HLygNk 2591
0x_json_schemas-1.0.0.dist-info/WHEEL sha256=-ZFxwj8mZJPIVcZGLrsQ8UGRcxVAOExzPLVBGR7u7bE 92
0x_json_schemas-1.0.0.dist-info/namespace_packages.txt sha256=13m3G3AvpWPbUVAPmckTC4eQSFPMulgPCskObY8XRS0 8
0x_json_schemas-1.0.0.dist-info/top_level.txt sha256=13m3G3AvpWPbUVAPmckTC4eQSFPMulgPCskObY8XRS0 8
0x_json_schemas-1.0.0.dist-info/RECORD

top_level.txt

zero_ex

namespace_packages.txt

zero_ex