bizzbuzz

View on PyPIReverse Dependencies (0)

0.0.2 bizzbuzz-0.0.2-py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: bizzbuzz
Version: 0.0.2
Filename: bizzbuzz-0.0.2-py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 219754
MD5: ff7c4ed8cfea0ad5d1b1bf83b9dcb58a
SHA256: bc35bf80c695fd824473adefe0c09a26f45a6db13bb8ab6feb0ebcbf9e922703
Uploaded: 2020-06-29 23:01:50 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: bizzbuzz
Version: 0.0.2
Summary: A news aggregator service which provides users with all the latest news or ‘buzz’ about their favorite businesses.
Author: Bizz Buzzers
Home-Page: https://github.com/andrewbriceno/bizbuzz.git
Requires-Python: >=3.5, <4
Requires-Dist: lxml
Requires-Dist: beautifulsoup4
Requires-Dist: Django
Requires-Dist: requests
Description-Content-Type: text/markdown
[Description omitted; length: 13 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.34.2)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
bizzbuzz/manage.py sha256=FvjFJGmKMzZIgGSw04qsczRhm2L6kF83ikkhhxtsCOE 648
bizzbuzz/bizzbuzz/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
bizzbuzz/bizzbuzz/admin.py sha256=p6xop1PuuDG2Uwv3G_aRfldxOfBzTRfMaoZmORVkqyU 66
bizzbuzz/bizzbuzz/apps.py sha256=oc3ZGHptkmz0tmW_28q9VyQOfMPBp1t27iSU_6ZQbnE 96
bizzbuzz/bizzbuzz/forms.py sha256=SXZI8D0-9d_Oxx6YbOF3OPw_p3yZh1z50sWDT5TDzlM 205
bizzbuzz/bizzbuzz/models.py sha256=nqCUk64jzCwEImU9YFUU53giko6oC-ALItXs8nthZfU 1044
bizzbuzz/bizzbuzz/tests.py sha256=2uDafv3Ns6f7Vy1ekUtgYxCZEi1KRyesZDTAFhYcX-E 63
bizzbuzz/bizzbuzz/urls.py sha256=6ywuAVJl5NKKrE_IbgOMCCFdK5HIlg4EX1l_EohiogA 592
bizzbuzz/bizzbuzz/views.py sha256=x4_Aw7DgF6AhfTvFuEt3NdEoS2EbdIzIT_8foQvQLOk 7183
bizzbuzz/bizzbuzz/management/commands/populate_db.py sha256=3hEGLNlwYoGDWaPErFMi2y6PLwPyqs1BXtGcP_-jKkQ 3590
bizzbuzz/bizzbuzz/management/commands/update_db.py sha256=qNydOWExW1AJtQoxmVEO8VLGL27kewIbi5GERoN81dI 4049
bizzbuzz/bizzbuzz/migrations/0001_initial.py sha256=gvJaom9CRY547pqVdXBQkp_tW4APTTMhZLt9qfe8TS4 1317
bizzbuzz/bizzbuzz/migrations/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
bizzbuzz/project/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
bizzbuzz/project/asgi.py sha256=3HPA7-Exg17Ae6nfxdXbq1gRXwlA83Fe7irc5FsF_TM 407
bizzbuzz/project/settings.py sha256=xGx9KIpUs7qKiwUx8rOvMmw1ghQGLIXreqp_LEB6KcE 3373
bizzbuzz/project/urls.py sha256=nkO5cd2AqjWcNgCLzoBFCpgRJYIt-HkFVL-MWko8k40 881
bizzbuzz/project/wsgi.py sha256=qmzQK8S4slVzt_YATT8tRzx1uO705AJmYYH9HthsxKc 407
bizzbuzz/static/css/style.css sha256=JPKC4dKQMLzsUfig_uWRlCkymEu0OejcNlpukjevtJs 5593
bizzbuzz/static/images/bi-logo.png sha256=6eKGlFl3q9-nWLH-lCdxj5gDGJ6-q3oez1QYcGcywls 24768
bizzbuzz/static/images/channel1.png sha256=0a7jY_1Ue6hBkzDrN_i00LkJcw9YcCKsW3PSK-zlKXo 85920
bizzbuzz/static/images/channel2.png sha256=IttDjIvXLWoxZeYE0J_523ofNNh3F4tE1EzwS4sEHWg 9170
bizzbuzz/static/images/channel3.png sha256=X3visVQEdnO04Oo5XWjMk34XauKFuneETH66gkOCTbg 88177
bizzbuzz/static/images/channel4.png sha256=1t0mmKyloBCdJWG07ENVEfTZK-wSPPsO65jzes_Yr7w 86125
bizzbuzz/static/images/forbes-logo.png sha256=dc6YrRIg8iRBPETDtlsLYFovhl-n3eGN8h1T7lCEALE 23728
bizzbuzz/static/images/hacker.png sha256=SH7uhmACaLxh81ELmsJTQAxcveocNXwgmwzmLaZSKV4 8501
bizzbuzz/static/images/heart.png sha256=QNXIpsqnPV4HIfP7zteSyBKdgu5l76Y5wMMSBMk3qhA 10146
bizzbuzz/templates/bizzbuzz/forgotpassword.html sha256=6V5lkr19bOqiNZhkAAmxeBp5sNfWK3aXQLtBLXlOewc 1604
bizzbuzz/templates/bizzbuzz/home.html sha256=UMelyeAfAvOqmP3gfhHwDQwWr8DO-r3c9-ykFDrdwXE 3383
bizzbuzz/templates/bizzbuzz/index.html sha256=D4Ewi1OMLRs0OeaUX9FQU1HYRyMOeKTMOTTirnV0Ny4 4277
bizzbuzz/templates/bizzbuzz/login.html sha256=kJH1O1MmGcUksRgrVX5Ph-tUrfND-J6JinC3f0iXm90 1812
bizzbuzz/templates/bizzbuzz/searchchannel.html sha256=tckYZJ3F0XDyVzZGOTpm20hg62UwPDt1jGxTRXDK-Ts 5325
bizzbuzz/templates/bizzbuzz/selectchannel.html sha256=jdWdjSvTU_dJh7q_bcLUTRYVGO0au4o61uPgurslH1w 3408
bizzbuzz/templates/bizzbuzz/signup.html sha256=2rsRqd0WnXNOyCXWYorP_WIrFt0Xb2I_ed5ETBNY5bY 1738
bizzbuzz-0.0.2.dist-info/LICENSE.txt sha256=DcW4FduvV3HZMlKfxBPOe2zVtwNrmvp8xV0KV2D-I5M 1098
bizzbuzz-0.0.2.dist-info/METADATA sha256=GBNalUXMnF7VHgcb7A1ncdWjJF-OLRH35eroUXZ6s7U 469
bizzbuzz-0.0.2.dist-info/WHEEL sha256=g4nMs7d-Xl9-xC9XovUrsDHGXt-FT0E17Yqo92DEfvY 92
bizzbuzz-0.0.2.dist-info/top_level.txt sha256=Qvuydc7lADAbW9OuO-45fgvE0-09VqYSjilqtPEcNKk 9
bizzbuzz-0.0.2.dist-info/RECORD

top_level.txt

bizzbuzz