cryptostore

View on PyPIReverse Dependencies (0)

0.1.0 cryptostore-0.1.0-py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: cryptostore
Version: 0.1.0
Filename: cryptostore-0.1.0-py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 26188
MD5: aba3c96f65f47230013e34f220a28da9
SHA256: 149bf9159be921d93e54151ba050978b169f741e08771f59b36e9a485895a761
Uploaded: 2019-08-21T23:29:54

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: cryptostore
Version: 0.1.0
Summary: Storage engine for cryptocurrency data
Author: Bryant Moscon
Author-Email: bmoscon[at]gmail.com
Home-Page: https://github.com/bmoscon/cryptostore
License: XFree86
Keywords: cryptocurrency,bitcoin,btc,market data,data storage,redis,database,kafka
Classifier: Development Status :: 4 - Beta
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.6
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.7
Requires-Dist: pandas
Requires-Dist: cryptofeed (>=1.0.0)
Requires-Dist: pyyaml
Requires-Dist: pyarrow
Requires-Dist: aiohttp
Requires-Dist: arctic; extra == "arctic"
Requires-Dist: boto3; extra == "aws"
Requires-Dist: google-cloud-storage; extra == "gcs"
Requires-Dist: aiokafka; extra == "kafka"
Requires-Dist: confluent-kafka; extra == "kafka"
Requires-Dist: redis; extra == "redis"
Requires-Dist: aioredis; extra == "redis"
Requires-Dist: pyzmq; extra == "zmq"
Provides-Extra: arctic
Provides-Extra: aws
Provides-Extra: gcs
Provides-Extra: kafka
Provides-Extra: redis
Provides-Extra: zmq
Description-Content-Type: text/x-rst
[Description omitted; length: 4103 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.33.2)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
cryptostore/__init__.py sha256=Qn3jgbBXp1StoQnewbmv9rbkOsHfoZSOQWnjU3eIKs0 47
cryptostore/collector.py sha256=WtEzLn0LaPHTkZhsJAZ2Z-Ohqa99Mie8KepNOyxYNu4 3633
cryptostore/config.py sha256=G4JY4HVjq-BcJB4e5AT3ShwPKuX6LBnZnvNsApDv6Qg 2192
cryptostore/cryptostore.py sha256=JftGNdGB0iIfM2AihjfD-LSFtJJOeI0gzXNd9j52qxI 3529
cryptostore/engines.py sha256=ILYTg29_nP8Q7KxxkdMme6DTIEYFp7k6pZaXox-4tC4 598
cryptostore/exceptions.py sha256=U_OMqrQ6JAUTHj7GgIeentkz68kgWdZeBAIL2qwhsC8 203
cryptostore/log.py sha256=VlXgeoWPY2eaScZoGNO13XbdxELbxEqRVN4_Grw4Bok 723
cryptostore/spawn.py sha256=qkfnedSk0dwwv821szlSXq0Z485kNq0Nl9Qe9P4ZxOc 1530
cryptostore/aggregator/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
cryptostore/aggregator/aggregator.py sha256=60lUPOaHIsuO_HbqrXuz0u6CktASCt3FmRpCwybQtK4 3217
cryptostore/aggregator/cache.py sha256=oFTlTVHsOjykjhf9WDTIdOnn067YGlF9XjrroJIcEkc 326
cryptostore/aggregator/kafka.py sha256=KP7jEEaNm4dpw85ZuH_fqzJZX5DNN91dg5AOos4YHr0 2579
cryptostore/aggregator/redis.py sha256=0JC24d0ha1OyXQvLaei4JWcNSBFfsCwUUArhtT1RZRU 2607
cryptostore/aggregator/util.py sha256=7iBSuSYrbCKSkMcEnHedAnxi8_CthZ6n0V32uFqfxOo 1107
cryptostore/bin/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
cryptostore/bin/cryptostore.py sha256=BCuvafWcqvNZMsqceZZXhnixPToJgO4zakWpqTk7yKQ 322
cryptostore/data/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
cryptostore/data/arctic.py sha256=pmjIoje-8WKFdXit02ng9wKr7x7Ha51VKVKoqVAYSlc 1741
cryptostore/data/elastic.py sha256=StQbZtMt1eNzBDfdOjaCmCsjOD7qAG-MWssIEhWzuwM 2945
cryptostore/data/gc.py sha256=_b0-u3j7ssZ09t3_5SfUpQOaO8dI-y-xZPai4QyGSrE 1271
cryptostore/data/influx.py sha256=iOKp_UomJ6iRzsLStxF5cos1Cl9TUkO7jsYFq1Uz618 2934
cryptostore/data/parquet.py sha256=ao9UiolQR9s5KguKajDlTbmQUetsz9cnOX_ij0dmDf4 3991
cryptostore/data/s3.py sha256=hfb5F9JtCsfu8QWpIL3oGFw4I6aeeSxtTiTO6sInrZk 1304
cryptostore/data/storage.py sha256=ZjdKtQjYmtNeGFM8I1SU6wWkA-g6lgZ7a9PaDg7b-cE 1573
cryptostore/data/store.py sha256=MqMR8RxVU1veus2iPEs78RvO3z6iXnZrNfVHBytLL1I 471
cryptostore/plugin/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
cryptostore/plugin/backfill.py sha256=YkN5CMC-C51MEUCozwE9WtMjSu3dxIFni_WVN6zv9-M 3583
cryptostore/plugin/controller.py sha256=G9tK8n1d2jkxdP4_7yYm_F0uuB_SWa_xD0ms0oeOOzc 1326
cryptostore/plugin/plugin.py sha256=P9tkv2lCEl-CxxomX_jHHb44YF6VMGPhrFk9KWHkkZc 335
cryptostore-0.1.0.dist-info/LICENSE sha256=TYDVwgc2_OIdtjTuqntmwIzlbkudz703wmX45iOJjKY 2097
cryptostore-0.1.0.dist-info/METADATA sha256=eQ_IWHAOJKweuWBEXAlVB7SBegC7NfNQhXHcXjxJC4A 5215
cryptostore-0.1.0.dist-info/WHEEL sha256=_OfpK4bWOib5kHbXgC6xhPw-kdAw9Ks7_xlOUIiTiwQ 92
cryptostore-0.1.0.dist-info/entry_points.txt sha256=9dHSm5SgEuT0DjhYhKMQZeKoSFM6LW1UHCvxtXU14ao 66
cryptostore-0.1.0.dist-info/top_level.txt sha256=q7QUAPnCfGOPUMa8XNbCYqTOC-cWdamtsBL7x87IdGQ 12
cryptostore-0.1.0.dist-info/RECORD

top_level.txt

cryptostore

entry_points.txt

cryptostore = cryptostore.bin.cryptostore:main