django-codenerix-extensions

View on PyPIReverse Dependencies (7)

1.0.17 django_codenerix_extensions-1.0.17-py2.py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: django-codenerix-extensions
Version: 1.0.17
Filename: django_codenerix_extensions-1.0.17-py2.py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 90063
MD5: 8cba05367ebe675123a5abcb82607877
SHA256: eda8311ff8d9e3bd1cf401bcbca26187d2936869650356de684f72ac73b8df0f
Uploaded: 2020-01-10 13:04:49 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.0
Name: django-codenerix-extensions
Version: 1.0.17
Summary: Codenerix Extensions is a module that enables CODENERIX to set extensions on serveral platforms in a general manner.
Author: Juan Miguel Taboada Godoy <juanmi@juanmitaboada.com>, Juan Soler Ruiz <soleronline@gmail.com>
Home-Page: https://github.com/codenerix/django-codenerix-extensions
License: Apache License Version 2.0
Keywords: django,codenerix,management,erp,crm,extensions,files,geo data,corparate image
Classifier: Environment :: Web Environment
Classifier: Framework :: Django
Classifier: Framework :: Django :: 1.8
Classifier: Framework :: Django :: 1.9
Classifier: Framework :: Django :: 1.10
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: License :: Other/Proprietary License
Classifier: Operating System :: OS Independent
Classifier: Programming Language :: Python
Classifier: Programming Language :: Python :: 2
Classifier: Programming Language :: Python :: 2.7
Classifier: Programming Language :: Python :: 3
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.4
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.5
Classifier: Topic :: Internet :: WWW/HTTP
Classifier: Topic :: Internet :: WWW/HTTP :: Dynamic Content
Platform: OS Independent
Requires-Dist: django-codenerix
[Description omitted; length: 2644 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.29.0)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py2-none-any
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
codenerix_extensions/__init__.py sha256=dRbDKFudmXFPCr_o6h8md4SKDzJdnyopFX_i_pqafqE 149
codenerix_extensions/helpers.py sha256=o0JJuhgjUrb6GKkQ_rJKDNjWKpEWglGu7LQftCpgGZY 4228
codenerix_extensions/validators.py sha256=u9KZnWZUolHtQz_N6iJsx6BAAglGfUAasUv9O7483A4 7419
codenerix_extensions/views.py sha256=MaSFWbxU8u5jkkxUCraP9mq049sRcnyq1HJ__VmiRJI 5670
codenerix_extensions/files/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
codenerix_extensions/files/models.py sha256=R1v4Bu-Nu6NxtGa4sTBrwO8hLYOAZpkXv-g2Rnk8ENc 2198
codenerix_extensions/files/views.py sha256=hEb4s9lsnvlhRxpdqF8TXTuekfZlcDSKUl6U7qza_J8 2245
codenerix_extensions/files/__pycache__/__init__.cpython-35.pyc sha256=AP0chH7l5slODw581Mf5RSIySJcuh9PlUVVVIPwGZX8 147
codenerix_extensions/files/__pycache__/models.cpython-35.pyc sha256=SWC_7MzNrfDuZIt_Xy_fyKi9oJkN2Zd8Jb2hgnOeGrA 2393
codenerix_extensions/files/__pycache__/views.cpython-35.pyc sha256=bLdvefmuTeW0n3K-45i5EkUaZesB_KclMIYdXR4K0AE 1579
codenerix_extensions/lib/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
codenerix_extensions/lib/cryptography.py sha256=IbUTkXVQVMub2vQDNd079_qZ6n5dJipdDUbWisk2eKo 2428
codenerix_extensions/lib/.ropeproject/config.py sha256=PITiwUZSlVilVF7diiHOLW1F8lqGHyM_0hkmlELU3ws 4829
codenerix_extensions/lib/.ropeproject/globalnames sha256=mWJbybzOJ6d1hCGYHJJtf8hFnSPwdpAaAUTF5Ey_CCI 94
codenerix_extensions/lib/.ropeproject/history sha256=NXUtf7uaoFt73LFvPnQDsi_ICbkJFdvhqEaJ8mKVDNI 14
codenerix_extensions/lib/.ropeproject/objectdb sha256=rSWYMEqK9pfQwzWlCj5aG6Bsgtm2PvX50-cwtUz5FIo 6
codenerix_extensions/lib/__pycache__/__init__.cpython-35.pyc sha256=1-8iFp-V5IuVv923JwQIGbtWW8JaHuxQGv8n__r3hPQ 145
codenerix_extensions/lib/__pycache__/cryptography.cpython-35.pyc sha256=wg8bknVqQZWNMQFAAVysRu15RwSZ2A3XkJczqtzw5Ow 1783
codenerix_extensions/locale/en/LC_MESSAGES/django.po sha256=otBXO3TNaJKQhcLFczI1WiA6dlpv4Kwt2v3JL-ogByo 2140
codenerix_extensions/locale/es/LC_MESSAGES/django.mo sha256=Bf7eTk4t-uEvHS67fTn1ZqVVU_BIVnxEM8BqMdTqpKE 1324
codenerix_extensions/locale/es/LC_MESSAGES/django.po sha256=7eDgd0fFo9b-4Exnqi21yyzvIR73pA8bvyVbfsm_O_U 2577
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/js/codenerix_extensions.js sha256=-o58_W_SNx8XmJMSfxK8gfXTTjCrzGysJkB9ohp6w5A 2108
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/js/cryptography.js sha256=BM-NFB2b-zSFeL-F1NRv6Jjx47MMbMooVDFesq-WFlY 4602
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/js/websocket.js sha256=jLWp0yAXVHdjFuHG4b689swBvUWH_vUgGM-k-QRLbSE 8387
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/js/.ropeproject/config.py sha256=PITiwUZSlVilVF7diiHOLW1F8lqGHyM_0hkmlELU3ws 4829
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/js/.ropeproject/globalnames sha256=rSWYMEqK9pfQwzWlCj5aG6Bsgtm2PvX50-cwtUz5FIo 6
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/js/.ropeproject/history sha256=NXUtf7uaoFt73LFvPnQDsi_ICbkJFdvhqEaJ8mKVDNI 14
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/js/.ropeproject/objectdb sha256=rSWYMEqK9pfQwzWlCj5aG6Bsgtm2PvX50-cwtUz5FIo 6
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/aes.js sha256=SoKQ3M40Stmimyoth6lMeTUvderwuWYsMFJE2X71aGI 7733
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/cipher-core.js sha256=JUFaDaTS1ER0CkRpyWe5DRhdZqnLbWFAVYLk5Q3NUvk 28185
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/core.js sha256=q2j1YAJC14aOPSlNr_C3M2zRq1iVPiBNZF7xDL-IIbU 20622
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/enc-base64.js sha256=ZI1-CuyNcia-Vucl_2bX6SZHichglaL8L1gyw8l8j1c 3198
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/enc-utf16.js sha256=e1se-ESL1BaknkTVGEtoxd5-fxGAj-VgFSn2kMqXgQY 3607
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/evpkdf.js sha256=HlwDj7tUt7RAIcbKCMpffCTK8W5RaYbqiCNaiJXRkwc 3446
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/format-hex.js sha256=DtXzXLYVuKHtTj16aTVphLiciTDvHZ_vKBjrtrkaEF8 1364
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/hmac.js sha256=wVYkYJdkEXsVfkx_Xp-wfOaksvtjARfquKof5WvmdVg 3541
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/lib-typedarrays.js sha256=eSIrlVi1v8dDhZ0yNwNO_bR80gtWyga0uu9t3eddDnU 1767
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/md5.js sha256=tdaCcXa4g1hnv_L2svQ2FKs-3WW737lzh7jkq121RlQ 8844
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/mode-cfb.js sha256=ItlBwUqWoZWZsAA52j6gH8yMDMDUE0ApdqcBGk-DVTQ 1640
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/mode-ctr-gladman.js sha256=nab3d-yb3XLYhZunz86ENUIsTTt7jknBV3bH15mp-AI 1864
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/mode-ctr.js sha256=O10-5lSTtuyNhjnqGOoSFjAA5qSs8L2SDI2Z8Z68Dfw 1024
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/mode-ecb.js sha256=v3y-WhtotnlDdF3LovIKvtb-kBMghouCZWNH_K1tyGE 464
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/mode-ofb.js sha256=i1Mr2S_m1vebiZlek30-LU9oYZYtWA6nMpXOueI9sD8 890
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/pad-ansix923.js sha256=NFlb7U4Oowvc8OmeXH8PhryNAE_zVk2e6pSpX1PqTF0 825
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/pad-iso10126.js sha256=nVhUJwPgwfHeiVUxgY379zoWjVbpsypZFT3MElTZaKk 682
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/pad-iso97971.js sha256=InSFqxqBjsg6RGfoWRrCABzhgH0xMu3TTXsfAqV-Vy8 485
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/pad-nopadding.js sha256=ZNW7meHFITvj_KMVRvK6uhgPGf1_c3wt_aBESBScGhQ 128
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/pad-zeropadding.js sha256=Z6jqajA5t0Ml8Lze8-2fj1iPeVVjK3jvGPPSw-kCA0s 584
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/pbkdf2.js sha256=fXLMnetwJPaDrKEQuqbNH6Y0gErjkq6pgeAP5KNPwvo 4000
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/rabbit-legacy.js sha256=kOK9cmBa9ceJmYqEWvA_pltUVxVrPiwwg130hXO_3KE 6054
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/rabbit.js sha256=GGRFQ5v7h27MLRg64JNb8QXt8vz946NyMeTqd_BemAI 6023
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/rc4.js sha256=nd_kKk-xkfZblhYyNEqEoJKAIENE0KXXYmbFZos-oJk 2962
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/ripemd160.js sha256=fId-ZTB8_4WVmO9lzoncyB3XW3txMusispi-lL0yWQw 8812
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/sha1.js sha256=wB97NFHhfYPVWpki2a2-pOAK9Bx8c7I64Ft4MLEUv0k 3592
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/sha224.js sha256=AXYnZvwo7OhQXS1X6qXCn4EQMhkOvHgUZDaYlWCImAY 1461
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/sha256.js sha256=M8h4C-mz4tI1oamlAVydpq58QXgbkg_nEGemekODn-k 5027
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/sha3.js sha256=gSpg-htvAhfksOHgZLgQRIxJDh2pWN7j9b7ym_MCWLc 9933
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/sha384.js sha256=l6caI2QGFmWJkp4ghahYGzmLuFnH0PekQr0w7EV7nhI 1770
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/sha512.js sha256=JkNmWsCUsDWLTT8lvdJ5Bt3s6Ni0EBhAmg9M0UVNyZM 12774
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/tripledes.js sha256=2dpFiYR6GjhEVkilT_5oxqUSNVI7qIb43bf4UxH9leU 23087
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/crypto-js/x64-core.js sha256=VfnwNwngawL6RXvTOGxakjEtXUFoLd2dKxHkWpmO4iY 8278
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/reconnecting-websocket/reconnecting-websocket.js sha256=dZUwx6mz5ns9LM7oUbRQv9VBYxQO6QoTe6MYM-sgYKE 14429
codenerix_extensions/static/codenerix_extensions/lib/reconnecting-websocket/reconnecting-websocket.min.js sha256=A4JwlcDvqO4JXpvEtvWY1RH8JAEMu5W21wP8GUXLUNs 3100
django_codenerix_extensions-1.0.17.dist-info/DESCRIPTION.rst sha256=iaGVZ3sfVmPEx2uDkV63zv_eXBA0bddSpavyozWd2LI 2654
django_codenerix_extensions-1.0.17.dist-info/METADATA sha256=fTtEYa-TWL0SFX2kPtof604cGogYK6DEybfhMWldHGM 3951
django_codenerix_extensions-1.0.17.dist-info/RECORD
django_codenerix_extensions-1.0.17.dist-info/WHEEL sha256=o2k-Qa-RMNIJmUdIc7KU6VWR_ErNRbWNlxDIpl7lm34 110
django_codenerix_extensions-1.0.17.dist-info/metadata.json sha256=hl53dKFLXzBUu5waDI0nvR1n5NhxSASva8VbYKDbx5c 1432
django_codenerix_extensions-1.0.17.dist-info/top_level.txt sha256=QuKBJSIOPbxN7ZLvOO74d8j2EtDF6QPd04f2slfHN0g 21

top_level.txt

codenerix_extensions