healsparse

View on PyPIReverse Dependencies (0)

1.2.8 healsparse-1.2.8-py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: healsparse
Version: 1.2.8
Filename: healsparse-1.2.8-py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 41408
MD5: fc2a3bae2b03aabd6ab241ea5da175fd
SHA256: ce0e348ced8fb35376baf52a53183128fdfda0094aff3648b587d49727ee1679
Uploaded: 2021-06-09 21:50:49 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: healsparse
Version: 1.2.8
Summary: Sparse healpix maps and geometry library
Author: Eli Rykoff, Javier Sanchez, and others
Author-Email: erykoff[at]stanford.edu
Home-Page: https://github.com/lsstdesc/healsparse
Requires-Dist: numpy
Requires-Dist: healpy
Requires-Dist: astropy
Description-Content-Type: text/markdown
[Description omitted; length: 1908 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.33.1)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
healsparse/__init__.py sha256=dz3C0tVAWUdIcuzmVw438cOPmZCQ8eMRlXxoDlPo4Lk 760
healsparse/_version.py sha256=qGbXFEJiAOnWJQBRuZoZtO2VVVauuuZtAP1iQd2Gnq4 22
healsparse/cat_healsparse_files.py sha256=kVgcZ4BjOktYL3oCNSiUx_Cd6Cy1UC2laWK7qyos4-Q 16105
healsparse/fits_shim.py sha256=aLVDw_5XJLZfcklW7zJWA6PLn2VW6vLoyJdseRsc-uQ 8571
healsparse/geom.py sha256=mV5qz6ajzNi6zkoLUr3ewMXoZ6x_Gb-Ja1KWR5LmzKM 9576
healsparse/healSparseCoverage.py sha256=-jZHqqEHC7UgBun0YaVWp5tC6CSU8sf6gbMRg61Aedk 7759
healsparse/healSparseMap.py sha256=jlf4qM32pDv1apr4Wn4HEWkRA9S-35sW4j6BoIFrTEU 85542
healsparse/healSparseRandoms.py sha256=cFEnnaDCEqzQcCaG_NnK7JBaNeAAjeex9ZNtFC2hCiQ 4813
healsparse/healSparseRandoms_notsmart.py sha256=Yt4c8UBd8iX_K3mW1NK308-h9NftOioVCYkEwx-5r-E 5794
healsparse/operations.py sha256=pL-TqTA8fPo3YyRY7H6hBrZiVWzOxnyX3bK4_o8Bwks 13075
healsparse/utils.py sha256=c2Mm74WvOL3-23bS3J-s4uWQHoONjvxeuoqNtLmZlsY 4671
healsparse/visu_func.py sha256=T_8YTYgR6uyk2j6pPR25ny4cYOBDxeYyt6Y4IuxrlxY 9675
healsparse-1.2.8.dist-info/LICENSE sha256=n8GnUcZMdAdnj8-bxxJHkHm7CCGb2pHru7kgJhpCO9o 1535
healsparse-1.2.8.dist-info/METADATA sha256=jLrYCv_tq7_yP6PulUjWTNTw-JczL3APN-kSQjLAlNU 2286
healsparse-1.2.8.dist-info/WHEEL sha256=U88EhGIw8Sj2_phqajeu_EAi3RAo8-C6zV3REsWbWbs 92
healsparse-1.2.8.dist-info/top_level.txt sha256=L6tjz3blFxZ0jYOQhLM7JBh6rJsOC6cGn7C4X_90dzw 11
healsparse-1.2.8.dist-info/RECORD

top_level.txt

healsparse