Jinja2

View on PyPIReverse Dependencies (3894)

3.0.1 Jinja2-3.0.1-py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: Jinja2
Version: 3.0.1
Filename: Jinja2-3.0.1-py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 133664
MD5: b377af8123a32e992984222bff51e152
SHA256: 1f06f2da51e7b56b8f238affdd6b4e2c61e39598a378cc49345bc1bd42a978a4
Uploaded: 2021-05-18 20:39:17 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: Jinja2
Version: 3.0.1
Summary: A very fast and expressive template engine.
Author: Armin Ronacher
Author-Email: armin.ronacher[at]active-4.com
Maintainer: Pallets
Maintainer-Email: contact[at]palletsprojects.com
Home-Page: https://palletsprojects.com/p/jinja/
Project-Url: Donate, https://palletsprojects.com/donate
Project-Url: Documentation, https://jinja.palletsprojects.com/
Project-Url: Changes, https://jinja.palletsprojects.com/changes/
Project-Url: Source Code, https://github.com/pallets/jinja/
Project-Url: Issue Tracker, https://github.com/pallets/jinja/issues/
Project-Url: Twitter, https://twitter.com/PalletsTeam
Project-Url: Chat, https://discord.gg/pallets
License: BSD-3-Clause
Classifier: Development Status :: 5 - Production/Stable
Classifier: Environment :: Web Environment
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: License :: OSI Approved :: BSD License
Classifier: Operating System :: OS Independent
Classifier: Programming Language :: Python
Classifier: Topic :: Internet :: WWW/HTTP :: Dynamic Content
Classifier: Topic :: Text Processing :: Markup :: HTML
Requires-Python: >=3.6
Requires-Dist: MarkupSafe (>=2.0)
Requires-Dist: Babel (>=2.7); extra == "i18n"
Provides-Extra: i18n
Description-Content-Type: text/x-rst
[Description omitted; length: 2210 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.36.2)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
jinja2/__init__.py sha256=fd8jaCRsCATgC7ahuUTD8CyfQoc4aRfALEIny4mwfog 2205
jinja2/_identifier.py sha256=EdgGJKi7O1yvr4yFlvqPNEqV6M1qHyQr8Gt8GmVTKVM 1775
jinja2/async_utils.py sha256=bY2nCUfBA_4FSnNUsIsJgljBq3hACr6fzLi7LiyMTn8 1751
jinja2/bccache.py sha256=smAvSDgDSvXdvJzCN_9s0XfkVpQEu8be-QwgeMlrwiM 12677
jinja2/compiler.py sha256=qq0Fo9EpDAEwHPLAs3sAP7dindUvDrFrbx4AcB8xV5M 72046
jinja2/constants.py sha256=GMoFydBF_kdpaRKPoM5cl5MviquVRLVyZtfp5-16jg0 1433
jinja2/debug.py sha256=uBmrsiwjYH5l14R9STn5mydOOyriBYol5lDGvEqAb3A 9238
jinja2/defaults.py sha256=boBcSw78h-lp20YbaXSJsqkAI2uN_mD_TtCydpeq5wU 1267
jinja2/environment.py sha256=T6U4be9mY1CUXXin_EQFwpvpFqCiryweGqzXGRYIoSA 61573
jinja2/exceptions.py sha256=ioHeHrWwCWNaXX1inHmHVblvc4haO7AXsjCp3GfWvx0 5071
jinja2/ext.py sha256=44SjDjeYkkxQTpmC2BetOTxEFMgQ42p2dfSwXmPFcSo 32122
jinja2/filters.py sha256=LslRsJd0JVFBHtdfU_WraM1eQitotciwawiW-seR42U 52577
jinja2/idtracking.py sha256=KdFVohVNK-baOwt_INPMco19D7AfLDEN8i3_JoiYnGQ 10713
jinja2/lexer.py sha256=D5qOKB3KnRqK9gPAZFQvRguomYsQok5-14TKiWTN8Jw 29923
jinja2/loaders.py sha256=ePpWB0xDrILgLVqNFcxqqSbPizsI0T-JlkNEUFqq9fo 22350
jinja2/meta.py sha256=GNPEvifmSaU3CMxlbheBOZjeZ277HThOPUTf1RkppKQ 4396
jinja2/nativetypes.py sha256=62hvvsAxAj0YaxylOHoREYVogJ5JqOlJISgGY3OKd_o 3675
jinja2/nodes.py sha256=LHF97fu6GW4r2Z9UaOX92MOT1wZpdS9Nx4N-5Fp5ti8 34509
jinja2/optimizer.py sha256=tHkMwXxfZkbfA1KmLcqmBMSaz7RLIvvItrJcPoXTyD8 1650
jinja2/parser.py sha256=kHnU8v92GwMYkfr0MVakWv8UlSf_kJPx8LUsgQMof70 39767
jinja2/py.typed sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
jinja2/runtime.py sha256=bSWdawLjReKpKHhF3-96OIuWYpUy1yxFJCN3jBYyoXc 35013
jinja2/sandbox.py sha256=-8zxR6TO9kUkciAVFsIKu8Oq-C7PTeYEdZ5TtA55-gw 14600
jinja2/tests.py sha256=Am5Z6Lmfr2XaH_npIfJJ8MdXtWsbLjMULZJulTAj30E 5905
jinja2/utils.py sha256=0wGkxDbxlW10y0ac4-kEiy1Bn0AsWXqz8uomK9Ugy1Q 26961
jinja2/visitor.py sha256=ZmeLuTj66ic35-uFH-1m0EKXiw4ObDDb_WuE6h5vPFg 3572
Jinja2-3.0.1.dist-info/LICENSE.rst sha256=O0nc7kEF6ze6wQ-vG-JgQI_oXSUrjp3y4JefweCUQ3s 1475
Jinja2-3.0.1.dist-info/METADATA sha256=k6STiOONbGESP2rEKmjhznuG10vm9sNCHCUQL9AQFM4 3508
Jinja2-3.0.1.dist-info/WHEEL sha256=OqRkF0eY5GHssMorFjlbTIq072vpHpF60fIQA6lS9xA 92
Jinja2-3.0.1.dist-info/entry_points.txt sha256=Qy_DkVo6Xj_zzOtmErrATe8lHZhOqdjpt3e4JJAGyi8 61
Jinja2-3.0.1.dist-info/top_level.txt sha256=PkeVWtLb3-CqjWi1fO29OCbj55EhX_chhKrCdrVe_zs 7
Jinja2-3.0.1.dist-info/RECORD

top_level.txt

jinja2

entry_points.txt

jinja2 = jinja2.ext:babel_extract [i18n]