Jinja2

View on PyPIReverse Dependencies (8426)

3.1.4 jinja2-3.1.4-py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: Jinja2
Version: 3.1.4
Filename: jinja2-3.1.4-py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 133271
MD5: a5fadd0603a10249348865e85a6f57bc
SHA256: bc5dd2abb727a5319567b7a813e6a2e7318c39f4f487cfe6c89c6f9c7d25197d
Uploaded: 2024-05-05 23:41:59 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: Jinja2
Version: 3.1.4
Summary: A very fast and expressive template engine.
Maintainer-Email: Pallets <contact[at]palletsprojects.com>
Project-Url: Changes, https://jinja.palletsprojects.com/changes/
Project-Url: Chat, https://discord.gg/pallets
Project-Url: Documentation, https://jinja.palletsprojects.com/
Project-Url: Donate, https://palletsprojects.com/donate
Project-Url: Source, https://github.com/pallets/jinja/
Classifier: Development Status :: 5 - Production/Stable
Classifier: Environment :: Web Environment
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: License :: OSI Approved :: BSD License
Classifier: Operating System :: OS Independent
Classifier: Programming Language :: Python
Classifier: Topic :: Internet :: WWW/HTTP :: Dynamic Content
Classifier: Topic :: Text Processing :: Markup :: HTML
Classifier: Typing :: Typed
Requires-Python: >=3.7
Requires-Dist: MarkupSafe (>=2.0)
Requires-Dist: Babel (>=2.7); extra == "i18n"
Provides-Extra: i18n
Description-Content-Type: text/markdown
[Description omitted; length: 1608 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: flit 3.9.0
Root-Is-Purelib: true
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
jinja2/__init__.py sha256=wIl45IM20KGw-kfr7jJhaBxxX5g4-kihlBYjxopX7Pw 1928
jinja2/_identifier.py sha256=_zYctNKzRqlk_murTNlzrju1FFJL7Va_Ijqqd7ii2lU 1958
jinja2/async_utils.py sha256=JXKWCAXmTx0iZB4-hAsF50vgjxw_RJTjiLOlGGTBso0 2477
jinja2/bccache.py sha256=gh0qs9rulnXo0PhX5jTJy2UHzI8wFnQ63o_vw7nhzRg 14061
jinja2/compiler.py sha256=dpV-n6_iQUP4uSwlXwGUavJmwjvXdyxKzJ-AonFjPBk 72271
jinja2/constants.py sha256=GMoFydBF_kdpaRKPoM5cl5MviquVRLVyZtfp5-16jg0 1433
jinja2/debug.py sha256=iWJ432RadxJNnaMOPrjIDInz50UEgni3_HKuFXi2vuQ 6299
jinja2/defaults.py sha256=boBcSw78h-lp20YbaXSJsqkAI2uN_mD_TtCydpeq5wU 1267
jinja2/environment.py sha256=xhFkmxO0CESA76Ki5tz4XWq9yzGu-t0p93JCCVBVNps 61538
jinja2/exceptions.py sha256=ioHeHrWwCWNaXX1inHmHVblvc4haO7AXsjCp3GfWvx0 5071
jinja2/ext.py sha256=igsBH7c6C0byHaOtMbE-ugpt4GjLGgR-ywskyXtKgq8 31877
jinja2/filters.py sha256=bKeqjFjjz88TkHVLSyyMIEB75CzAN6b3Airgx0phJDg 54611
jinja2/idtracking.py sha256=GfNmadir4oDALVxzn3DL9YInhJDr69ebXeA2ygfuCGA 10704
jinja2/lexer.py sha256=xnWWXhPndHFsoqzpc5VTjheDE9JuKk9MUo9DZkrM8Os 29754
jinja2/loaders.py sha256=ru0GIWHo5KiHJi7_MoI_LvGDoBBvP6rd0hiC1ReaTwk 23167
jinja2/meta.py sha256=OTDPkaFvU2Hgvx-6akz7154F8BIWaRmvJcBFvwopHww 4397
jinja2/nativetypes.py sha256=7GIGALVJgdyL80oZJdQUaUfwSt5q2lSSZbXt0dNf_M4 4210
jinja2/nodes.py sha256=m1Duzcr6qhZI8JQ6VyJgUNinjAf5bQzijSmDnMsvUx8 34579
jinja2/optimizer.py sha256=rJnCRlQ7pZsEEmMhsQDgC_pKyDHxP5TPS6zVPGsgcu8 1651
jinja2/parser.py sha256=DV1iF1FR2Rsaj_5zl8rmx7j6Bj4S8iLHoYsvJ0bfEis 39890
jinja2/py.typed sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
jinja2/runtime.py sha256=POXT3tKNKJRENx2CymwUsOOXH2JwGPjW702njB5__cQ 33435
jinja2/sandbox.py sha256=TJjBNS9qRJ2ZgBMWdAgRBpyDLOHea2kT-2mk4PrjYx0 14616
jinja2/tests.py sha256=VLsBhVFnWg-PxSBz1MhRnNWgP1ovXk3neO1FLQMeC9Q 5926
jinja2/utils.py sha256=nV7IpWLvRCMyHW1irBAK8CIPAnOFfkb2ukggDBjbBEY 23952
jinja2/visitor.py sha256=EcnL1PIwf_4RVCOMxsRNuR8AXHbS1qfAdMOE2ngKJz4 3557
jinja2-3.1.4.dist-info/entry_points.txt sha256=OL85gYU1eD8cuPlikifFngXpeBjaxl6rIJ8KkC_3r-I 58
jinja2-3.1.4.dist-info/LICENSE.txt sha256=O0nc7kEF6ze6wQ-vG-JgQI_oXSUrjp3y4JefweCUQ3s 1475
jinja2-3.1.4.dist-info/WHEEL sha256=EZbGkh7Ie4PoZfRQ8I0ZuP9VklN_TvcZ6DSE5Uar4z4 81
jinja2-3.1.4.dist-info/METADATA sha256=R_brzpPQVBvpGcsm-WbrtgotO7suQ1D0F-qkhTzeEfY 2640
jinja2-3.1.4.dist-info/RECORD

entry_points.txt

jinja2 = jinja2.ext:babel_extract [i18n]