Jinja2

View on PyPIReverse Dependencies (1958)

2.10.3 Jinja2-2.10.3-py2.py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: Jinja2
Version: 2.10.3
Filename: Jinja2-2.10.3-py2.py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 125326
MD5: 8ea90ab711841aad4d846613305ca59e
SHA256: 74320bb91f31270f9551d46522e33af46a80c3d619f4a4bf42b3164d30b5911f
Uploaded: 2019-10-04 18:52:37 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: Jinja2
Version: 2.10.3
Summary: A very fast and expressive template engine.
Author: Armin Ronacher
Author-Email: armin.ronacher[at]active-4.com
Maintainer: Pallets
Maintainer-Email: contact[at]palletsprojects.com
Home-Page: https://palletsprojects.com/p/jinja/
Project-Url: Documentation, https://jinja.palletsprojects.com/
Project-Url: Code, https://github.com/pallets/jinja
Project-Url: Issue tracker, https://github.com/pallets/jinja/issues
License: BSD-3-Clause
Classifier: Development Status :: 5 - Production/Stable
Classifier: Environment :: Web Environment
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: License :: OSI Approved :: BSD License
Classifier: Operating System :: OS Independent
Classifier: Programming Language :: Python
Classifier: Programming Language :: Python :: 2
Classifier: Programming Language :: Python :: 2.7
Classifier: Programming Language :: Python :: 3
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.5
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.6
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.7
Classifier: Programming Language :: Python :: Implementation :: CPython
Classifier: Programming Language :: Python :: Implementation :: PyPy
Classifier: Topic :: Internet :: WWW/HTTP :: Dynamic Content
Classifier: Topic :: Software Development :: Libraries :: Python Modules
Classifier: Topic :: Text Processing :: Markup :: HTML
Requires-Dist: MarkupSafe (>=0.23)
Requires-Dist: Babel (>=0.8); extra == "i18n"
Provides-Extra: i18n
[Description omitted; length: 1860 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.33.6)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py2-none-any
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
jinja2/__init__.py sha256=9fIkcl501fvTG_9oTAHveZrNmWHUnC3cb1ccCJQ1VzQ 2616
jinja2/_compat.py sha256=mS-2MTiCpkkOd-JKvxQQxNQFEEu-YVwUnwVHruplYoo 2685
jinja2/_identifier.py sha256=W1QBSY-iJsyt6oR_nKSuNNCzV95vLIOYgUNPUI1d5gU 1726
jinja2/asyncfilters.py sha256=cTDPvrS8Hp_IkwsZ1m9af_lr5nHysw7uTa5gV0NmZVE 4144
jinja2/asyncsupport.py sha256=UErQ3YlTLaSjFb94P4MVn08-aVD9jJxty2JVfMRb-1M 7878
jinja2/bccache.py sha256=FF8Qij2CGK6oKdHb9Vz396YHh1kssAxqX2XsB6uMvLk 12719
jinja2/compiler.py sha256=BqC5U6JxObSRhblyT_a6Tp5GtEU5z3US1a4jLQaxxgo 65386
jinja2/constants.py sha256=uwwV8ZUhHhacAuz5PTwckfsbqBaqM7aKfyJL7kGX5YQ 1626
jinja2/debug.py sha256=BAWmOZJGeOKY6g3OCJ1v0_GrUKz1LHp4Z-3m_tJIT-U 12281
jinja2/defaults.py sha256=Em-95hmsJxIenDCZFB1YSvf9CNhe9rBmytN3yUrBcWA 1400
jinja2/environment.py sha256=VnkAkqw8JbjZct4tAyHlpBrka2vqB-Z58RAP-32P1ZY 50849
jinja2/exceptions.py sha256=_Rj-NVi98Q6AiEjYQOsP8dEIdu5AlmRHzcSNOPdWix4 4428
jinja2/ext.py sha256=atMQydEC86tN1zUsdQiHw5L5cF62nDbqGue25Yiu3N4 24500
jinja2/filters.py sha256=yOAJk0MsH-_gEC0i0U6NweVQhbtYaC-uE8xswHFLF4w 36528
jinja2/idtracking.py sha256=2GbDSzIvGArEBGLkovLkqEfmYxmWsEf8c3QZwM4uNsw 9197
jinja2/lexer.py sha256=ySEPoXd1g7wRjsuw23uimS6nkGN5aqrYwcOKxCaVMBQ 28559
jinja2/loaders.py sha256=xiTuURKAEObyym0nU8PCIXu_Qp8fn0AJ5oIADUUm-5Q 17382
jinja2/meta.py sha256=fmKHxkmZYAOm9QyWWy8EMd6eefAIh234rkBMW2X4ZR8 4340
jinja2/nativetypes.py sha256=_sJhS8f-8Q0QMIC0dm1YEdLyxEyoO-kch8qOL5xUDfE 7308
jinja2/nodes.py sha256=L10L_nQDfubLhO3XjpF9qz46FSh2clL-3e49ogVlMmA 30853
jinja2/optimizer.py sha256=MsdlFACJ0FRdPtjmCAdt7JQ9SGrXFaDNUaslsWQaG3M 1722
jinja2/parser.py sha256=lPzTEbcpTRBLw8ii6OYyExHeAhaZLMA05Hpv4ll3ULk 35875
jinja2/runtime.py sha256=nmO38W08p1d1S4MdvtCgzzLIqVs4J4nwwiMZjZmVQaY 27644
jinja2/sandbox.py sha256=i6nacG3tCN-4UwEpzDpl6TcQdCR-zRMsoEahiQ01LiY 17080
jinja2/tests.py sha256=18yVEZwhD79Osy5wlK_m0GTtY_9OPtiSklURgvltGo8 4214
jinja2/utils.py sha256=xYUsq6h5_xDLVT4b5dvdjQ6H7S9WfUglrVIJ6qyPTRw 20501
jinja2/visitor.py sha256=JD1H1cANA29JcntFfN5fPyqQxB4bI4wC00BzZa-XHks 3316
Jinja2-2.10.3.dist-info/LICENSE.rst sha256=O0nc7kEF6ze6wQ-vG-JgQI_oXSUrjp3y4JefweCUQ3s 1475
Jinja2-2.10.3.dist-info/METADATA sha256=RD_zg-jTU2K8LbwVqRNYNxo-RmRD-g08ZimL2R1mUEg 3380
Jinja2-2.10.3.dist-info/WHEEL sha256=8zNYZbwQSXoB9IfXOjPfeNwvAsALAjffgk27FqvCWbo 110
Jinja2-2.10.3.dist-info/entry_points.txt sha256=Qy_DkVo6Xj_zzOtmErrATe8lHZhOqdjpt3e4JJAGyi8 61
Jinja2-2.10.3.dist-info/top_level.txt sha256=PkeVWtLb3-CqjWi1fO29OCbj55EhX_chhKrCdrVe_zs 7
Jinja2-2.10.3.dist-info/RECORD

top_level.txt

jinja2

entry_points.txt

jinja2 = jinja2.ext:babel_extract [i18n]