Jinja2

View on PyPIReverse Dependencies (4251)

3.0.3 Jinja2-3.0.3-py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: Jinja2
Version: 3.0.3
Filename: Jinja2-3.0.3-py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 133630
MD5: 31d7a56a843bbf4ef35e0076fea86767
SHA256: 077ce6014f7b40d03b47d1f1ca4b0fc8328a692bd284016f806ed0eaca390ad8
Uploaded: 2021-11-09 20:27:27 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: Jinja2
Version: 3.0.3
Summary: A very fast and expressive template engine.
Author: Armin Ronacher
Author-Email: armin.ronacher[at]active-4.com
Maintainer: Pallets
Maintainer-Email: contact[at]palletsprojects.com
Home-Page: https://palletsprojects.com/p/jinja/
Project-Url: Donate, https://palletsprojects.com/donate
Project-Url: Documentation, https://jinja.palletsprojects.com/
Project-Url: Changes, https://jinja.palletsprojects.com/changes/
Project-Url: Source Code, https://github.com/pallets/jinja/
Project-Url: Issue Tracker, https://github.com/pallets/jinja/issues/
Project-Url: Twitter, https://twitter.com/PalletsTeam
Project-Url: Chat, https://discord.gg/pallets
License: BSD-3-Clause
Classifier: Development Status :: 5 - Production/Stable
Classifier: Environment :: Web Environment
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: License :: OSI Approved :: BSD License
Classifier: Operating System :: OS Independent
Classifier: Programming Language :: Python
Classifier: Topic :: Internet :: WWW/HTTP :: Dynamic Content
Classifier: Topic :: Text Processing :: Markup :: HTML
Requires-Python: >=3.6
Requires-Dist: MarkupSafe (>=2.0)
Requires-Dist: Babel (>=2.7); extra == "i18n"
Provides-Extra: i18n
Description-Content-Type: text/x-rst
License-File: LICENSE.rst
[Description omitted; length: 2215 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.37.0)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
jinja2/__init__.py sha256=V3JjnTV-nyIHN6rwj03N1M11fegjGvv-weiHMQwH1pk 2205
jinja2/_identifier.py sha256=EdgGJKi7O1yvr4yFlvqPNEqV6M1qHyQr8Gt8GmVTKVM 1775
jinja2/async_utils.py sha256=jBcJSmLoQa2PjJdNcOpwaUmBxFNE9rZNwMF7Ob3dP9I 1947
jinja2/bccache.py sha256=v5rKAlYxIvfJEa0uGzAC6yCYSS3KuXT5Eqi-n9qvNi8 12670
jinja2/compiler.py sha256=v7zKz-mgSYXmfXD9mRmi2BU0B6Z-1RGZmOXCrsPKzc0 72209
jinja2/constants.py sha256=GMoFydBF_kdpaRKPoM5cl5MviquVRLVyZtfp5-16jg0 1433
jinja2/debug.py sha256=r0JL0vfO7HPlyKZEdr6eVlg7HoIg2OQGmJ7SeUEyAeI 8494
jinja2/defaults.py sha256=boBcSw78h-lp20YbaXSJsqkAI2uN_mD_TtCydpeq5wU 1267
jinja2/environment.py sha256=Vz20npBX5-SUH_eguQuxrSQDEsLFjho0qcHLdMhY3hA 60983
jinja2/exceptions.py sha256=ioHeHrWwCWNaXX1inHmHVblvc4haO7AXsjCp3GfWvx0 5071
jinja2/ext.py sha256=44SjDjeYkkxQTpmC2BetOTxEFMgQ42p2dfSwXmPFcSo 32122
jinja2/filters.py sha256=jusKTZbd0ddZMaibZkxMUVKNsOsaYtOq_Il8Imtx4BE 52609
jinja2/idtracking.py sha256=WekexMql3u5n3vDxFsQ_i8HW0j24AtjWTjrPBLWrHww 10721
jinja2/lexer.py sha256=qNEQqDQw_zO5EaH6rFQsER7Qwn2du0o22prB-TR11HE 29930
jinja2/loaders.py sha256=1MjXJOU6p4VywFqtpDZhtvtT_vIlmHnZKMKHHw4SZzA 22754
jinja2/meta.py sha256=GNPEvifmSaU3CMxlbheBOZjeZ277HThOPUTf1RkppKQ 4396
jinja2/nativetypes.py sha256=KCJl71MogrDih_BHBu6xV5p7Cr_jggAgu-shKTg6L28 3969
jinja2/nodes.py sha256=i34GPRAZexXMT6bwuf5SEyvdmS-bRCy9KMjwN5O6pjk 34550
jinja2/optimizer.py sha256=tHkMwXxfZkbfA1KmLcqmBMSaz7RLIvvItrJcPoXTyD8 1650
jinja2/parser.py sha256=kHnU8v92GwMYkfr0MVakWv8UlSf_kJPx8LUsgQMof70 39767
jinja2/py.typed sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
jinja2/runtime.py sha256=wVRlkEmAgNU67AIQDqLvI6UkNLkzDqpLA-z4Mi3vl3g 35054
jinja2/sandbox.py sha256=-8zxR6TO9kUkciAVFsIKu8Oq-C7PTeYEdZ5TtA55-gw 14600
jinja2/tests.py sha256=Am5Z6Lmfr2XaH_npIfJJ8MdXtWsbLjMULZJulTAj30E 5905
jinja2/utils.py sha256=udQxWIKaq4QDCZiXN31ngKOaGGdaMA5fl0JMaM-F6fg 26971
jinja2/visitor.py sha256=ZmeLuTj66ic35-uFH-1m0EKXiw4ObDDb_WuE6h5vPFg 3572
Jinja2-3.0.3.dist-info/LICENSE.rst sha256=O0nc7kEF6ze6wQ-vG-JgQI_oXSUrjp3y4JefweCUQ3s 1475
Jinja2-3.0.3.dist-info/METADATA sha256=uvKoBSMLvh0qHK-6khEqSe1yOV4jxFzbPSREOp-3BXk 3539
Jinja2-3.0.3.dist-info/WHEEL sha256=ewwEueio1C2XeHTvT17n8dZUJgOvyCWCt0WVNLClP9o 92
Jinja2-3.0.3.dist-info/entry_points.txt sha256=Qy_DkVo6Xj_zzOtmErrATe8lHZhOqdjpt3e4JJAGyi8 61
Jinja2-3.0.3.dist-info/top_level.txt sha256=PkeVWtLb3-CqjWi1fO29OCbj55EhX_chhKrCdrVe_zs 7
Jinja2-3.0.3.dist-info/RECORD

top_level.txt

jinja2

entry_points.txt

jinja2 = jinja2.ext:babel_extract [i18n]