nbtlib

View on PyPIReverse Dependencies (4)

1.6.5 nbtlib-1.6.5-py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: nbtlib
Version: 1.6.5
Filename: nbtlib-1.6.5-py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 22144
MD5: 8be672b84da655c2ce288c469d2448a2
SHA256: 9a28c7e042f7b42e78972560e004e1372769c1598a4b3610e50bdf376cd6f25f
Uploaded: 2019-12-24 18:14:37 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: nbtlib
Version: 1.6.5
Summary: A python package to read and edit nbt data
Author: Valentin Berlier
Author-Email: berlier.v[at]gmail.com
Home-Page: https://github.com/vberlier/nbtlib
Project-Url: Documentation, https://github.com/vberlier/nbtlib
Project-Url: Repository, https://github.com/vberlier/nbtlib
License: MIT
Keywords: nbt,nbt-parser,schema,minecraft,nbtlib
Classifier: License :: OSI Approved :: MIT License
Classifier: Programming Language :: Python :: 3
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.7
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.8
Requires-Python: >=3.7,<4.0
Requires-Dist: numpy (<2.0,>=1.16)
Description-Content-Type: text/markdown
[Description omitted; length: 8952 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: poetry 1.0.0
Root-Is-Purelib: true
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
nbtlib/__init__.py sha256=7PchhwyckYm42t6_CY0KznP_5j6cRMrXkXDkA1qg14A 175
nbtlib/__main__.py sha256=schE67JzeF4uYozHtlKcYr0M1jCJWk6gBqdC4FvH-A8 62
nbtlib/cli.py sha256=2-pP3WdcBNoKwxY5CrYF9HmtN9KT9ZZ3so0eKrT1hnQ 2537
nbtlib/literal/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
nbtlib/literal/parser.py sha256=dnEahITF3mrkpLVKYBeV9CH5sIIkzm0YG3YYEhezjUw 8486
nbtlib/literal/serializer.py sha256=UsFklHs6pfO2a3uDy3Y35F64nczPbkHjVEKcvFh-wzE 5300
nbtlib/nbt.py sha256=cXBCW-FhE_XzhzEgPFBgrqNZbHie2aZ5dCg81HRjYEE 5072
nbtlib/path.py sha256=Im0hsgIVbxhchV89m_hVwYziuI330AoikQnS96ZAav4 8081
nbtlib/schema.py sha256=mo5Edi8226cmlfu-8awnVQbFDwgqF0dDBCQTiqbMJqI 2951
nbtlib/tag.py sha256=-wxmKLx0RHOICd4zOLFZRFSdZaFcfdVr8RgbAUYlykQ 21823
nbtlib-1.6.5.dist-info/entry_points.txt sha256=VnK8neeAozFqBeE90CAyrBY3gOYDPF6B7vBkq8QwwEE 39
nbtlib-1.6.5.dist-info/LICENSE sha256=V4S0xScfwt554Y7fZKCbrF1RNsEDQOODiSFXWzMkX68 1073
nbtlib-1.6.5.dist-info/WHEEL sha256=SrtnPGVTMeYWttls9xnWA01eUhCZ3ufFdJUYb1J3r-U 83
nbtlib-1.6.5.dist-info/METADATA sha256=WzaQQZS00e-qMQzWAIChFeGoAv3yKW8Hfl6Ebe6FqyI 9647
nbtlib-1.6.5.dist-info/RECORD

entry_points.txt

nbt = nbtlib.cli:main