py

View on PyPIReverse Dependencies (518)

1.11.0 py-1.11.0-py2.py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: py
Version: 1.11.0
Filename: py-1.11.0-py2.py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 98708
MD5: 52d444d43edb21938fad6010a2134cc3
SHA256: 607c53218732647dff4acdfcd50cb62615cedf612e72d1724fb1a0cc6405b378
Uploaded: 2021-11-04 17:17:00 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: py
Version: 1.11.0
Summary: library with cross-python path, ini-parsing, io, code, log facilities
Author: holger krekel, Ronny Pfannschmidt, Benjamin Peterson and others
Author-Email: pytest-dev[at]python.org
Home-Page: https://py.readthedocs.io/
License: MIT license
Classifier: Development Status :: 6 - Mature
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: License :: OSI Approved :: MIT License
Classifier: Operating System :: POSIX
Classifier: Operating System :: Microsoft :: Windows
Classifier: Operating System :: MacOS :: MacOS X
Classifier: Topic :: Software Development :: Testing
Classifier: Topic :: Software Development :: Libraries
Classifier: Topic :: Utilities
Classifier: Programming Language :: Python
Classifier: Programming Language :: Python :: 2
Classifier: Programming Language :: Python :: 2.7
Classifier: Programming Language :: Python :: 3
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.5
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.6
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.7
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.8
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.9
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.10
Classifier: Programming Language :: Python :: Implementation :: CPython
Classifier: Programming Language :: Python :: Implementation :: PyPy
Platform: unix
Platform: linux
Platform: osx
Platform: cygwin
Platform: win32
Requires-Python: >=2.7, !=3.0.*, !=3.1.*, !=3.2.*, !=3.3.*, !=3.4.*
[Description omitted; length: 1321 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.37.0)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py2-none-any
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
py/__init__.py sha256=56vBwkYKqNTj2StRTFjqa-p51_y6qVkvoyj10NyThtY 6022
py/__init__.pyi sha256=J0oNF3G0rcZL521oXyfWg7T053Spb2DmB5eDe40LcpY 341
py/__metainfo.py sha256=-APUcNtmuKgbYF8JfzlEyULMfp67uDDnRFKiu9nmxD0 55
py/_builtin.py sha256=c9wCmZ0nsZtFARJoZ5Ia7RxJuBo1Bp7IHjLC5uQvIug 4021
py/_error.py sha256=59i7uYaoQlEB1QyRakvuIHh09fKGAOC521R4Rb1KVcI 2917
py/_std.py sha256=JnzTePDF0TNzPKjYHIRMKwuwzE6bvLOV8q9r7FlLZZ8 668
py/_version.py sha256=Xs0eR54RO9PHie_bsnHE9MaEmKMBiyxDAkf-poAVEX0 144
py/_xmlgen.py sha256=y-PCg1hZpIozJi7GXSRZv6saT_0nnNZ2D-6ue_A2xww 8364
py/error.pyi sha256=fQOaF1TOx_pK1StqWC_6d6DAGzSuPJ6vR6Fd_5lRol0 3409
py/iniconfig.pyi sha256=-4KOctzq28ohRmTZsqlH6aylyFqsNKxYqtk1dteypi4 1205
py/io.pyi sha256=nuC3RIVMXOp-xsaXBbPYNZHxzcCEHgDdIpS9yRmJR-g 5277
py/path.pyi sha256=OmDEqkp756dcWHq10Gwaw8pXtIABAdbg9mSAUCQPPyk 7168
py/py.typed sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
py/test.py sha256=1VLPdbBKEOai2WAKABJAbVdRfcJxtff2x2mXNmQgDL8 222
py/xml.pyi sha256=SBnALd6w7VwqrGYtEm4ESJ_u9iD7LVH7LWFZ3Y7xAoo 787
py/_code/__init__.py sha256=PsNXpJtPfle_IbAgLXQTO5YJyHi8N1xR8YtetmLs1Ac 46
py/_code/_assertionnew.py sha256=52ADFyZkW2aks5iFFKStINwz_2fFTomBBz40AplZ4vI 11450
py/_code/_assertionold.py sha256=HaDKP9esnh95ZUTZRH2gUcjGFHK4MAHi8Bk18rFBycA 17869
py/_code/_py2traceback.py sha256=QdRC-rUpHkhtfRq5EuBub-y6Tna_Z5BlXqBYtvf0-hE 2765
py/_code/assertion.py sha256=UgPH8qihF0qOIWGK-DR-usrJZztz-Njj-0cBuuqwjug 3174
py/_code/code.py sha256=5fTjcWOdqd8Xm37g82knNL2uK4ymp9yLpnmQrc9uWzI 27492
py/_code/source.py sha256=hZIzxUbKhgOElxeaiYlxEisxOevfg_OgxugXxpbMmGA 14050
py/_io/__init__.py sha256=mroFkl-vhr0GhoOU33DR8CW5a23AmWEMkYd0Xkrn9gQ 29
py/_io/capture.py sha256=UD23HRIjE9sZs70RaPJj5Zk8XlKSqJpqMR8-AqlOv80 11652
py/_io/saferepr.py sha256=vPzOq5XoGYzdTf5-zn3_2ib6w4IdPP2URwenkDkMO8s 2483
py/_io/terminalwriter.py sha256=bKN8Gnd5gKZeXALbCLZkfzkjF-jGbXPyID_lxCGezX4 14714
py/_log/__init__.py sha256=2GE1ao7mud57-K6VXgmItZJsMDJBR500Xj7_-ou_jY4 74
py/_log/log.py sha256=arQ8lvZUIPlwDo6ffg6lNvAQ0x8U1yPRhkMLtHUQKx8 6003
py/_log/warning.py sha256=wufxpNU8YBXKNNcCZsZnaJaaNuKEjuvsIa1V-HE6YIk 2565
py/_path/__init__.py sha256=uBkaNhYAPiTOe8cj8WWD7rpM06XR6H0E3KghK6MgBpA 32
py/_path/cacheutil.py sha256=jQ0wk4Goqr_bIE8wGdr-CTiMD6dpcgdqyngGmMO48pY 3333
py/_path/common.py sha256=EC18Pl6zYGGMzHkDgGNbLC2W23ajtDwHMJOm3jNMdOA 14818
py/_path/local.py sha256=-QdTI95H2gtAPAfE4WhvRQq_2qMjlNBVRSp6_reg7kE 36759
py/_path/svnurl.py sha256=OC0w9p_pNpSncwgvD61Pcr4r2NrFztYb-OngD8RzNi8 14715
py/_path/svnwc.py sha256=IKJkzNwevB7zxxW9OIhH5n4wesAnJQcJTgxjxdgcqUk 43825
py/_process/__init__.py sha256=e7LQPDo7Q-LR9VjcRithvT4UoszeZ80NEeUvc9j4H-o 40
py/_process/cmdexec.py sha256=bTtnRydYMvW5w-K_qzRRRgycU8p4IfWQB5ymzLXMdkU 1814
py/_process/forkedfunc.py sha256=ZTGHp8kp5Z1icj0TonoPRmpcm64pyaVVfiRC9c5TnGU 3692
py/_process/killproc.py sha256=0fj_w_A8Mi_ZBJd9Koy_NnmMNoNYttb713943WxTVxw 648
py/_vendored_packages/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
py/_vendored_packages/apipkg/__init__.py sha256=gpbD3O57S9f-LsO2e-XwI6IGISayicfnCq3B5y_8frg 6978
py/_vendored_packages/apipkg/version.py sha256=bgZFg-f3UKhgE-z2w8RoFrwqRBzJBZkM4_jKFiYB9eU 142
py/_vendored_packages/iniconfig/__init__.py sha256=-pBe5AF_6aAwo1CxJQ8i_zJq6ejc6IxHta7qk2tNJhY 5208
py/_vendored_packages/iniconfig/__init__.pyi sha256=-4KOctzq28ohRmTZsqlH6aylyFqsNKxYqtk1dteypi4 1205
py/_vendored_packages/iniconfig/py.typed sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
py-1.11.0.dist-info/LICENSE sha256=KvaAw570k_uCgwNW0dPfGstaBgM8ui3sehniHKp3qGY 1061
py-1.11.0.dist-info/METADATA sha256=j1AvLZH7HqTO06dYJbYYGypPxkhP9IZjlTPSOY82ehM 2811
py-1.11.0.dist-info/WHEEL sha256=WzZ8cwjh8l0jtULNjYq1Hpr-WCqCRgPr--TX4P5I1Wo 110
py-1.11.0.dist-info/top_level.txt sha256=rwh8_ukTaGscjyhGkBVcsGOMdc-Cfdz2QH7BKGENv-4 3
py/_vendored_packages/apipkg-2.0.0.dist-info/INSTALLER sha256=zuuue4knoyJ-UwPPXg8fezS7VCrXJQrAP7zeNuwvFQg 4
py/_vendored_packages/apipkg-2.0.0.dist-info/LICENSE sha256=6J7tEHTTqUMZi6E5uAhE9bRFuGC7p0qK6twGEFZhZOo 1054
py/_vendored_packages/apipkg-2.0.0.dist-info/METADATA sha256=GqNwkxraK5UTxObLVXTLc2UqktOPwZnKqdk2ThzHX0A 4292
py/_vendored_packages/apipkg-2.0.0.dist-info/RECORD sha256=VqARwZMQSTLsSY4QcLChtdNYtH1_llKRb1sGiK7wRm4 801
py/_vendored_packages/apipkg-2.0.0.dist-info/REQUESTED sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
py/_vendored_packages/apipkg-2.0.0.dist-info/WHEEL sha256=WzZ8cwjh8l0jtULNjYq1Hpr-WCqCRgPr--TX4P5I1Wo 110
py/_vendored_packages/apipkg-2.0.0.dist-info/top_level.txt sha256=3TGS6nmN7kjxhUK4LpPCB3QkQI34QYGrT0ZQGWajoZ8 7
py/_vendored_packages/iniconfig-1.1.1.dist-info/INSTALLER sha256=zuuue4knoyJ-UwPPXg8fezS7VCrXJQrAP7zeNuwvFQg 4
py/_vendored_packages/iniconfig-1.1.1.dist-info/LICENSE sha256=KvaAw570k_uCgwNW0dPfGstaBgM8ui3sehniHKp3qGY 1061
py/_vendored_packages/iniconfig-1.1.1.dist-info/METADATA sha256=_4-oFKpRXuZv5rzepScpXRwhq6DzqsgbnA5ZpgMUMcs 2405
py/_vendored_packages/iniconfig-1.1.1.dist-info/RECORD sha256=13Pl7e4y-9Te0285E_6IMvnDQzT4NawZCXhkodtXlk4 863
py/_vendored_packages/iniconfig-1.1.1.dist-info/REQUESTED sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
py/_vendored_packages/iniconfig-1.1.1.dist-info/WHEEL sha256=ADKeyaGyKF5DwBNE0sRE5pvW-bSkFMJfBuhzZ3rceP4 110
py/_vendored_packages/iniconfig-1.1.1.dist-info/top_level.txt sha256=7KfM0fugdlToj9UW7enKXk2HYALQD8qHiyKtjhSzgN8 10
py-1.11.0.dist-info/RECORD

top_level.txt

py