py4j

View on PyPIReverse Dependencies (26)

0.10.8.1 py4j-0.10.8.1-py2.py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: py4j
Version: 0.10.8.1
Filename: py4j-0.10.8.1-py2.py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 196501
MD5: 739bcdf0cf142b7d6aa839865f7db508
SHA256: 51d994ae19a3eb35eaa45851081e25922500d59875606bf27ac0d40929724939
Uploaded: 2018-10-21 10:36:45 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: py4j
Version: 0.10.8.1
Summary: Enables Python programs to dynamically access arbitrary Java objects
Author: Barthelemy Dagenais
Author-Email: barthelemy[at]infobart.com
Home-Page: https://www.py4j.org/
License: BSD License
Classifier: Development Status :: 4 - Beta
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: License :: OSI Approved :: BSD License
Classifier: Operating System :: OS Independent
Classifier: Programming Language :: Python
Classifier: Programming Language :: Python :: 2
Classifier: Programming Language :: Python :: 2.7
Classifier: Programming Language :: Python :: 3
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.4
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.5
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.6
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.7
Classifier: Programming Language :: Java
Classifier: Topic :: Software Development :: Libraries
Classifier: Topic :: Software Development :: Object Brokering
[Description omitted; length: 343 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.31.0)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py2-none-any
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
py4j/__init__.py sha256=MQ4CO-3lN3wGiyJX3zJcykIYqiBbYEzPrLmGDycXLu8 111
py4j/clientserver.py sha256=099wVYOxVk9kLOcOMeo7DFlFUcCNXVpQc1Ii8ffDQFA 26941
py4j/compat.py sha256=21RecutHWClfyWmExGzhEpZIQzUO5LIGUj2d5pe86ak 2329
py4j/finalizer.py sha256=8lrKGBAXTq6fjA02zGZn8uOv4SBQwWyUrA4zDlfsOEw 4306
py4j/java_collections.py sha256=Meu6uWMUjvZJepfEXsyzG7A-Wu6tJRIeNMihemIHyvs 17928
py4j/java_gateway.py sha256=io6GbiZJMwzATN0NmwWZ1rRtVzuZxJAKvnEanGsh_L4 95451
py4j/protocol.py sha256=UTJkjpzaM4fhGKyJ3RdoV7JNAnqN2UqnVyyhmHVaMUg 14805
py4j/signals.py sha256=-nruRqnkSRKMrPJuVL3bzXKD8kIL9xpGL36xU9QR7t0 4360
py4j/version.py sha256=XXC6N-nGfI16rtrXpPbqq4L6C2Rvr95JfEX8noHGXrU 25
py4j/tests/__init__.py sha256=dKCGUUzNSP9gI6noIpdf1NzXVJ7CFeRlmTwmtCbV6E4 20
py4j/tests/benchmark1.py sha256=3eKkSaqT02BQDEVza66OK84oV1vA98dnevqoGclJ2ZM 3946
py4j/tests/byte_string_test.py sha256=PftMU-f8N1QaKmezeB3d8onikwFz_dnuJRXfsgv_NVY 1108
py4j/tests/client_server_test.py sha256=JshdaH5rwpqVRQwl61FvV1p1MHZQUYHSWyyj26Hw_Mg 26770
py4j/tests/finalizer_test.py sha256=HC7kjHsqOOdEh2ODWFxU8j8y-PRReC8misR2F4cCNtw 4439
py4j/tests/instrumented.py sha256=FQXm_fS0Y-B-9ePV7skoSe-W_pyzOMvNEomCha9ZbCY 5570
py4j/tests/java_array_test.py sha256=CgjkbYVHdfUqmA0SUm29fTXkgws2jwyiIHyOxT_2Oxc 2210
py4j/tests/java_callback_test.py sha256=CNbKRKceeXkwbTSWIlAkK0FJKRzeFnPkorXfyBwN5rQ 17003
py4j/tests/java_dir_test.py sha256=Z2MlRoxb0Hf-mgau1A6rcB2T2pv3KFL6WHWZOhWS3o4 4659
py4j/tests/java_gateway_test.py sha256=_rTPxJzFBpRrJPztxFY_EPPgeGRc0QGgL-rsPR_DZ5k 45580
py4j/tests/java_help_test.py sha256=QAoPPGT_XPjW3EsCk7ZcKrLhN1d4eZQD1KQzqVa2ROs 3182
py4j/tests/java_list_test.py sha256=MzLcS_OLjJsco9dKjWWQWJyXhSGiZ_EH4MG1NKnOuyk 10462
py4j/tests/java_map_test.py sha256=jy5wXM3pWuMuuwb2CvqOY4qyoo3ws5IUCiWV1gQG5mQ 2329
py4j/tests/java_set_test.py sha256=fZVXbWY5nG1SvFko7duSrpB9tISjcTTv7ZHPTbgrYDo 3056
py4j/tests/java_tls_test.py sha256=rqTYIgZGyqlfrsULQstzMH9P6GCS-cG4AZy2JtFxt6Q 2846
py4j/tests/memory_leak_test.py sha256=2ln1E4d66HATa9nkL_AuIPNVAZli9TNZd3ShYISBF4Y 31029
py4j/tests/multithreadtest.py sha256=YBPTzqnIV20B-BgmqucjUFmMqgOn7a5j3wamNleiBXs 2676
py4j/tests/py4j_callback_example.py sha256=vItZ5QyYQhT5n_PPiXLxp0BQfdUrMBgAgFLFKysfAM0 680
py4j/tests/py4j_callback_example2.py sha256=sHJMyyI6jF-3cnxkj_aHN7u9DkDTHlzX87jZZziZMFE 399
py4j/tests/py4j_callback_listener_example.py sha256=Q471HRyNP3z89trnMi79UHX-eWuolug84eZvfwzSJBg 688
py4j/tests/py4j_callback_recursive_example.py sha256=TiVzb1o_P1ICbsxpLacP3M1Ta47KqG_nS06KH-wfV1w 2024
py4j/tests/py4j_example.py sha256=nj7GxM4YJbrASVzMXdnWYvLsr42WZ0rfgkaL-h_DAn4 325
py4j/tests/py4j_signals_test.py sha256=_xD2_ZN-xIM78hN0I3PXjm1v3Cq7QKnpUC_uM9tAklo 6428
py4j/tests/signals_test.py sha256=9jsztB4Mw_kM28OM7OWlXM46WtXYqT87RzA9v_ionVY 3192
py4j-0.10.8.1.data/data/share/py4j/py4j0.10.8.1.jar sha256=fEwxgFcQMdKtZl8bbIP5hJxUatAbzetQJKcD_N9vqOM 121248
py4j-0.10.8.1.dist-info/METADATA sha256=BcQwAEfS63md-Nv7PznqPRKsOeZwEQ-1YZ53AC6Wovo 1343
py4j-0.10.8.1.dist-info/RECORD
py4j-0.10.8.1.dist-info/WHEEL sha256=J3CsTk7Mf2JNUyhImI-mjX-fmI4oDjyiXgWT4qgZiCE 110
py4j-0.10.8.1.dist-info/top_level.txt sha256=Oift0DgHMEUO4lOv-LHdgkQ8pD4K-oecUngKB4wx78I 5

top_level.txt

py4j