special-functions

View on PyPIReverse Dependencies (2)

0.2.6 special_functions-0.2.6-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
special_functions-0.2.6-cp39-cp39-win_amd64.whl
special_functions-0.2.6-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
special_functions-0.2.6-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
special_functions-0.2.6-cp311-cp311-win_amd64.whl
special_functions-0.2.6-cp311-cp311-macosx_10_9_x86_64.whl
special_functions-0.2.6-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
special_functions-0.2.6-cp310-cp310-win_amd64.whl
special_functions-0.2.6-cp310-cp310-macosx_10_9_x86_64.whl
special_functions-0.2.6-pp39-pypy39_pp73-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
special_functions-0.2.6-pp38-pypy38_pp73-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl

Wheel Details

Project: special-functions
Version: 0.2.6
Filename: special_functions-0.2.6-cp311-cp311-win_amd64.whl
Download: [link]
Size: 847112
MD5: ca6096c4e753ca59c3577b811a354f59
SHA256: 47ba05cbbb5c309d5cc3205f7f97f95ca68e5a3c2fda639de970759709a594c0
Uploaded: 2023-09-18 00:36:09 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: special-functions
Version: 0.2.6
Summary: Cython and Python API for special functions.
Author: Siavash Ameli
Author-Email: sameli[at]berkeley.edu
Home-Page: https://github.com/ameli/special_functions
Download-Url: https://github.com/ameli/special_functions/archive/main.zip
Keywords: special-functions bessel-function gamma-function
Classifier: Programming Language :: Cython
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.7
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.8
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.9
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.10
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.11
Classifier: Programming Language :: Python :: Implementation :: CPython
Classifier: Programming Language :: Python :: Implementation :: PyPy
Classifier: License :: OSI Approved :: MIT License
Classifier: Operating System :: POSIX :: Linux
Classifier: Operating System :: Microsoft :: Windows
Classifier: Operating System :: MacOS
Classifier: Natural Language :: English
Classifier: Intended Audience :: Science/Research
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: Topic :: Software Development
Classifier: Topic :: Software Development :: Libraries :: Python Modules
Platform: Linux
Platform: OSX
Platform: Windows
Description-Content-Type: text/x-rst
License-File: LICENSE.txt
License-File: AUTHORS.txt
[Description omitted; length: 18975 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.41.2)
Root-Is-Purelib: false
Tag: cp311-cp311-win_amd64

RECORD

Path Digest Size
special_functions/AUTHORS.txt sha256=o30sVPIjHis_yTPQ4jQGcwXsonM_t8cMRWsvRuBn3mw 15
special_functions/CHANGELOG.rst sha256=g1qHVCmdOwf_esX93IA6SBXuYTJ_Bt2agfuI0L-s04Y 591
special_functions/LICENSE.txt sha256=twnOHq6xKznSDrOvR-YbLog4Q0jzN9xgWDl9mM6ie8o 1553
special_functions/README.rst sha256=74_4bIRmgTFPJ9vKHaKoDLucmWJ4sU3goDsCEY8fmK4 19416
special_functions/__config__.py sha256=BnOehcD516iAwOHNrEsLt9BnWNvi1NbTA7te4-4PnuU 2240
special_functions/__init__.pxd sha256=JEDEma6NGbH-CO1uQKI-NFmaDVt9D9ByqOa7C-A25sw 769
special_functions/__init__.py sha256=mmFoKd7dEZBjsEWhb0Cq38F83MKOhcMuEV9zKGpkiA0 406
special_functions/__version__.py sha256=-PlEVSVU0gTlP_wD3xffzA9LlqJQ7GGQdBSP6mKnDvY 23
special_functions/_complex_functions.cp311-win_amd64.pyd sha256=4y5DZJ-Eh1qgTOzYWxr0E1tTR01hgJF9_q_w1xiQmZc 23552
special_functions/_complex_functions.pxd sha256=jEtTBt9vgG5OcVjURtwkgZlVXQy6WYf5iWCLK4ucBAQ 351
special_functions/besselh.cp311-win_amd64.pyd sha256=ADXpF8saPeJHODcob9wqjF9t9b5ubYBSjg_byGJe5d0 41472
special_functions/besselh.pxd sha256=VsEqlRzyem2pqQknvj4lfB0EsFi5PtNn-6UGCKpnwKw 181
special_functions/besseli.cp311-win_amd64.pyd sha256=qFgjccPpbjv3Wom8D81UYpCpl7eVmjT2g95AibRCpCU 45568
special_functions/besseli.pxd sha256=uH7ZwbfduUVb81GPu0b9ARw4rdRvJfu6CQ2lFJMU2ZQ 464
special_functions/besselj.cp311-win_amd64.pyd sha256=0il3sLpwowh0qN9shjDbbMJVJg-4ejPTNSybaToSbhI 45568
special_functions/besselj.pxd sha256=JvOgcchnqfS3Rg1ZxPl6j5yLwlv1y35o7QooWN1GmuY 475
special_functions/besselk.cp311-win_amd64.pyd sha256=jJJu6abNPSZOmaI6fGVYnqb28WJoZEDuFaPgEYsDY2A 48640
special_functions/besselk.pxd sha256=KU9kGJrgIL8BnVWGyrZbp9G1nQbqRjKO30PWFgfnBs4 475
special_functions/bessely.cp311-win_amd64.pyd sha256=u8W_s5Ucs0_TVEEltC2zBbAv8cxqKqKJMYTqJjRRN_k 48128
special_functions/bessely.pxd sha256=dDVzW0WTV-QXdYocmUE_XvUZWC1mp4KiCcC1IS8ztkg 475
special_functions/cbesselh.cp311-win_amd64.pyd sha256=ecQnSJYD7cAsJ1nvOZsiIItbfiQhvSUGMbybBzm0HjI 45568
special_functions/cbesselh.pxd sha256=QxGoVYVJeywmgq19WOGH1BJTHiayvR9XtMWJM9C5EiM 637
special_functions/cbesseli.cp311-win_amd64.pyd sha256=LHJIBS1idMP6wI5ZBOCR3LXQzHx6JkgpGaVKwS9Pd0M 44544
special_functions/cbesseli.pxd sha256=3HIJlvcJJaq2a38jbUj95wBiKCxckm7qEqjAeybtETA 549
special_functions/cbesselj.cp311-win_amd64.pyd sha256=4zPFmAMK7XGDzev6bnGA0ni6LgYM9QSgDd8_NMqfRLU 44544
special_functions/cbesselj.pxd sha256=o5paSMVPSKfvt4UW3yqPpOVuR0ZnhI00xgPX-00vSXI 549
special_functions/cbesselk.cp311-win_amd64.pyd sha256=pcWQU5TNz40WXLU63QJ-N5g0Mq0n7wQ53UELJIJjupI 43008
special_functions/cbesselk.pxd sha256=1WEgBvfkqSIZ1mGzEJiHNyAPNLGhPTdSEYo39898qeU 549
special_functions/cbessely.cp311-win_amd64.pyd sha256=A2YbGGI-bRg7Ui4kUj7Cr2WAgJwjOnu99hfWU1PVNNU 44544
special_functions/cbessely.pxd sha256=2v5-9nmnNkeLx6Iw-Q4WUAQ0_aeqFoEeslVJVrj8Br0 549
special_functions/cython_wrappers.py sha256=xfOjXrN1F12ey6djAKizxGPIeCwp2pk5BIIOJMyUnOM 9537
special_functions/lngamma.cp311-win_amd64.pyd sha256=vMU9TOIokZJ0fph9Sk4s6Js8yvmLpG2an2vI2Zj6yBk 35840
special_functions/lngamma.pxd sha256=qBLKhZ81cEQLubWpxvLBG1OlxgPsWxb8HihbuuJrw-0 37
special_functions/.libs/libd1mach.JRKIH5B5EYV5ASJOEZ4LQIBY7FBB5MIL.gfortran-win_amd64.dll sha256=2Mk9qAYJUgiw0wWL9vZzdKgc3fZaDUu4GBG6G-RWlqw 1448131
special_functions-0.2.6.dist-info/AUTHORS.txt sha256=o30sVPIjHis_yTPQ4jQGcwXsonM_t8cMRWsvRuBn3mw 15
special_functions-0.2.6.dist-info/LICENSE.txt sha256=twnOHq6xKznSDrOvR-YbLog4Q0jzN9xgWDl9mM6ie8o 1553
special_functions-0.2.6.dist-info/METADATA sha256=aG-dtCWZry3JdolpVhL9i_0AQkUWlQTOaTMmkKv7lNg 20819
special_functions-0.2.6.dist-info/WHEEL sha256=badvNS-y9fEq0X-qzdZYvql_JFjI7Xfw-wR8FsjoK0I 102
special_functions-0.2.6.dist-info/top_level.txt sha256=nWBw4jIUbO1zMJb8sSBIj6HZmFr1FZlyfIBTFgH_Prg 18
special_functions-0.2.6.dist-info/RECORD

top_level.txt

special_functions