special-functions

View on PyPIReverse Dependencies (2)

0.2.6 special_functions-0.2.6-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
special_functions-0.2.6-cp39-cp39-win_amd64.whl
special_functions-0.2.6-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
special_functions-0.2.6-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
special_functions-0.2.6-cp311-cp311-win_amd64.whl
special_functions-0.2.6-cp311-cp311-macosx_10_9_x86_64.whl
special_functions-0.2.6-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
special_functions-0.2.6-cp310-cp310-win_amd64.whl
special_functions-0.2.6-cp310-cp310-macosx_10_9_x86_64.whl
special_functions-0.2.6-pp39-pypy39_pp73-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
special_functions-0.2.6-pp38-pypy38_pp73-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl

Wheel Details

Project: special-functions
Version: 0.2.6
Filename: special_functions-0.2.6-cp39-cp39-win_amd64.whl
Download: [link]
Size: 846178
MD5: ad13029e3fc6ac131f7f99ac2549d928
SHA256: 7a578c917f8298322b9ace5c0ac724945c6de76d05e63679a9d5fb0f4084a883
Uploaded: 2023-09-18 00:36:14 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: special-functions
Version: 0.2.6
Summary: Cython and Python API for special functions.
Author: Siavash Ameli
Author-Email: sameli[at]berkeley.edu
Home-Page: https://github.com/ameli/special_functions
Download-Url: https://github.com/ameli/special_functions/archive/main.zip
Keywords: special-functions bessel-function gamma-function
Classifier: Programming Language :: Cython
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.7
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.8
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.9
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.10
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.11
Classifier: Programming Language :: Python :: Implementation :: CPython
Classifier: Programming Language :: Python :: Implementation :: PyPy
Classifier: License :: OSI Approved :: MIT License
Classifier: Operating System :: POSIX :: Linux
Classifier: Operating System :: Microsoft :: Windows
Classifier: Operating System :: MacOS
Classifier: Natural Language :: English
Classifier: Intended Audience :: Science/Research
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: Topic :: Software Development
Classifier: Topic :: Software Development :: Libraries :: Python Modules
Platform: Linux
Platform: OSX
Platform: Windows
Description-Content-Type: text/x-rst
License-File: LICENSE.txt
License-File: AUTHORS.txt
[Description omitted; length: 18975 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.41.2)
Root-Is-Purelib: false
Tag: cp39-cp39-win_amd64

RECORD

Path Digest Size
special_functions/AUTHORS.txt sha256=o30sVPIjHis_yTPQ4jQGcwXsonM_t8cMRWsvRuBn3mw 15
special_functions/CHANGELOG.rst sha256=g1qHVCmdOwf_esX93IA6SBXuYTJ_Bt2agfuI0L-s04Y 591
special_functions/LICENSE.txt sha256=twnOHq6xKznSDrOvR-YbLog4Q0jzN9xgWDl9mM6ie8o 1553
special_functions/README.rst sha256=74_4bIRmgTFPJ9vKHaKoDLucmWJ4sU3goDsCEY8fmK4 19416
special_functions/__config__.py sha256=BnOehcD516iAwOHNrEsLt9BnWNvi1NbTA7te4-4PnuU 2240
special_functions/__init__.pxd sha256=JEDEma6NGbH-CO1uQKI-NFmaDVt9D9ByqOa7C-A25sw 769
special_functions/__init__.py sha256=mmFoKd7dEZBjsEWhb0Cq38F83MKOhcMuEV9zKGpkiA0 406
special_functions/__version__.py sha256=-PlEVSVU0gTlP_wD3xffzA9LlqJQ7GGQdBSP6mKnDvY 23
special_functions/_complex_functions.cp39-win_amd64.pyd sha256=PmyG84S9n40m0b77MCsooBv8mBjgHbBk5uvZOUeCXSA 24064
special_functions/_complex_functions.pxd sha256=jEtTBt9vgG5OcVjURtwkgZlVXQy6WYf5iWCLK4ucBAQ 351
special_functions/besselh.cp39-win_amd64.pyd sha256=vi576EB-xF16YOOsTTM_esJ3slqYMd6ruaFHh3T-qSU 41472
special_functions/besselh.pxd sha256=VsEqlRzyem2pqQknvj4lfB0EsFi5PtNn-6UGCKpnwKw 181
special_functions/besseli.cp39-win_amd64.pyd sha256=VTSjnjATVXVnzM_uI-ASgIW13VmL3679sqoGfRVF-S0 45568
special_functions/besseli.pxd sha256=uH7ZwbfduUVb81GPu0b9ARw4rdRvJfu6CQ2lFJMU2ZQ 464
special_functions/besselj.cp39-win_amd64.pyd sha256=g_b1IyQldOKMpJV3k0ajo8i1j57ZGS2sj5dUkovubWw 45568
special_functions/besselj.pxd sha256=JvOgcchnqfS3Rg1ZxPl6j5yLwlv1y35o7QooWN1GmuY 475
special_functions/besselk.cp39-win_amd64.pyd sha256=ckoit2K8Pbb3laJ9Uwtvtja6ZJvtpTpbB1mZRHsGpfE 48640
special_functions/besselk.pxd sha256=KU9kGJrgIL8BnVWGyrZbp9G1nQbqRjKO30PWFgfnBs4 475
special_functions/bessely.cp39-win_amd64.pyd sha256=t-8nqgQWgwcCLH4hvq_1_GHo9d7KKMD3avpIIU4sp1I 48128
special_functions/bessely.pxd sha256=dDVzW0WTV-QXdYocmUE_XvUZWC1mp4KiCcC1IS8ztkg 475
special_functions/cbesselh.cp39-win_amd64.pyd sha256=kmFH87lqlsJ56ixm14dw7k6PoDgUirrVFsS_ARvCQLA 45056
special_functions/cbesselh.pxd sha256=QxGoVYVJeywmgq19WOGH1BJTHiayvR9XtMWJM9C5EiM 637
special_functions/cbesseli.cp39-win_amd64.pyd sha256=THm-RbQsqvVhfQBwkChXn86jm5g5y1kXxAh9iUp1ATA 44544
special_functions/cbesseli.pxd sha256=3HIJlvcJJaq2a38jbUj95wBiKCxckm7qEqjAeybtETA 549
special_functions/cbesselj.cp39-win_amd64.pyd sha256=iIyLggeGJYsWEM3jbl6i-_mA31vkcAO5waYFfH4nYhs 44544
special_functions/cbesselj.pxd sha256=o5paSMVPSKfvt4UW3yqPpOVuR0ZnhI00xgPX-00vSXI 549
special_functions/cbesselk.cp39-win_amd64.pyd sha256=44ug2L7qw3N_k1j6n5ipMculGdTkPsj6atxk2Kkv7Fk 43008
special_functions/cbesselk.pxd sha256=1WEgBvfkqSIZ1mGzEJiHNyAPNLGhPTdSEYo39898qeU 549
special_functions/cbessely.cp39-win_amd64.pyd sha256=kRGBtfWjMFrihSLDSAhHvrMoxcogFXtJxjXF5Jk2cmE 44544
special_functions/cbessely.pxd sha256=2v5-9nmnNkeLx6Iw-Q4WUAQ0_aeqFoEeslVJVrj8Br0 549
special_functions/cython_wrappers.py sha256=xfOjXrN1F12ey6djAKizxGPIeCwp2pk5BIIOJMyUnOM 9537
special_functions/lngamma.cp39-win_amd64.pyd sha256=xP0YXdq1PVrki0hfoysEfOEtD_EQDF9jvn9BVI0jwgw 35840
special_functions/lngamma.pxd sha256=qBLKhZ81cEQLubWpxvLBG1OlxgPsWxb8HihbuuJrw-0 37
special_functions/.libs/libd1mach.JRKIH5B5EYV5ASJOEZ4LQIBY7FBB5MIL.gfortran-win_amd64.dll sha256=HKcFvBxnjQ47AA5CH5qWmpj11SScLAf6h9IXyjxGXbY 1448131
special_functions-0.2.6.dist-info/AUTHORS.txt sha256=o30sVPIjHis_yTPQ4jQGcwXsonM_t8cMRWsvRuBn3mw 15
special_functions-0.2.6.dist-info/LICENSE.txt sha256=twnOHq6xKznSDrOvR-YbLog4Q0jzN9xgWDl9mM6ie8o 1553
special_functions-0.2.6.dist-info/METADATA sha256=aG-dtCWZry3JdolpVhL9i_0AQkUWlQTOaTMmkKv7lNg 20819
special_functions-0.2.6.dist-info/WHEEL sha256=2xSj8c4s_gFbWpcImYQptdXS3JLuzC2uK5Om8I_SEKg 100
special_functions-0.2.6.dist-info/top_level.txt sha256=nWBw4jIUbO1zMJb8sSBIj6HZmFr1FZlyfIBTFgH_Prg 18
special_functions-0.2.6.dist-info/RECORD

top_level.txt

special_functions