sphinx-rtd-theme

View on PyPIReverse Dependencies (2763)

0.5.2 sphinx_rtd_theme-0.5.2-py2.py3-none-any.whl
0.5.1 sphinx_rtd_theme-0.5.1-py2.py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: sphinx-rtd-theme
Version: 0.5.1
Filename: sphinx_rtd_theme-0.5.1-py2.py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 2793140
MD5: 581fffebe1e63a5d6a830d2aa9aa1689
SHA256: fa6bebd5ab9a73da8e102509a86f3fcc36dec04a0b52ea80e5a033b2aba00113
Uploaded: 2021-01-04 22:57:15 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: sphinx-rtd-theme
Version: 0.5.1
Summary: Read the Docs theme for Sphinx
Author: Dave Snider, Read the Docs, Inc. & contributors
Author-Email: dev[at]readthedocs.org
Home-Page: https://github.com/readthedocs/sphinx_rtd_theme
License: MIT
Classifier: Framework :: Sphinx
Classifier: Framework :: Sphinx :: Theme
Classifier: Development Status :: 5 - Production/Stable
Classifier: License :: OSI Approved :: MIT License
Classifier: Environment :: Console
Classifier: Environment :: Web Environment
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: Programming Language :: Python :: 2.7
Classifier: Programming Language :: Python :: 3
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.3
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.4
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.5
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.6
Classifier: Operating System :: OS Independent
Classifier: Topic :: Documentation
Classifier: Topic :: Software Development :: Documentation
Requires-Dist: sphinx
Requires-Dist: transifex-client; extra == "dev"
Requires-Dist: sphinxcontrib-httpdomain; extra == "dev"
Requires-Dist: bump2version; extra == "dev"
Provides-Extra: dev
[Description omitted; length: 2352 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.36.2)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py2-none-any
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
sphinx_rtd_theme/__init__.py sha256=KdE6DwSwzP4JNrx29nFP3JKxjrvikzZcn3JeHFyofO8 1628
sphinx_rtd_theme/breadcrumbs.html sha256=4Jh_eJnF8PflhLXJtynsxNY0KiyE1fVO9UYaKrneTtM 4045
sphinx_rtd_theme/footer.html sha256=RLJYoDz72w_CSLIbYT8Vl4PAXGDDLXBBLKUVx-ibmyQ 2809
sphinx_rtd_theme/layout.html sha256=lJDCGBGGOeEcDY3hYEcDVJY_MgrA0psHWMDgRSe5b18 9048
sphinx_rtd_theme/search.html sha256=ZrR-0mK3QUwnjaw2CHK97SDaLSI9jQq6W59GJmtaF60 1851
sphinx_rtd_theme/searchbox.html sha256=xpm38vOVnqRLP1ePEO87bWBAqmbjDxP0aKLoijqxfUI 369
sphinx_rtd_theme/theme.conf sha256=6SmBe2-QST8aiVPDx10E-fVl2r2M_cAKiWoZAOEUdck 407
sphinx_rtd_theme/versions.html sha256=oZxqmUp9O1NpLm9VYktOOaB8Qqm2JF0g7HQshmMZObg 1236
sphinx_rtd_theme/locale/sphinx.pot sha256=kVGPkcPIj3l7rst3_2gMYb_C_b3KWVKHl1dA3P0l2UY 3756
sphinx_rtd_theme/locale/de/LC_MESSAGES/sphinx.mo sha256=fQ_lFWgDLLuRVC1SfQoawsk_DBKCzv6__vz6wZ9ju6A 2085
sphinx_rtd_theme/locale/de/LC_MESSAGES/sphinx.po sha256=oe1cDm07zZ7_5CyMBjO_9yaE6iyV93zjSOq7OJ_be3M 4151
sphinx_rtd_theme/locale/en/LC_MESSAGES/sphinx.mo sha256=tuB660LkvCmC-IYmdCu1v7Wg7MVCF_nXPdawTixV9hc 455
sphinx_rtd_theme/locale/en/LC_MESSAGES/sphinx.po sha256=nMwFvXGDv9-B0O9Bksua8ujmOqJ2iyE9LaZ1jAwZCfo 3941
sphinx_rtd_theme/locale/es/LC_MESSAGES/sphinx.mo sha256=DCJFK5t3pz_3Ld_taMUmIp13CxKsVkrTAjJBo1a_AAA 2266
sphinx_rtd_theme/locale/es/LC_MESSAGES/sphinx.po sha256=1ZH0MSy2SJKGfuI7UmnseQ7r8ik12k8KIs6cB31unUk 4713
sphinx_rtd_theme/locale/et/LC_MESSAGES/sphinx.mo sha256=BpL0MdFqFrS1NdyvO3COnGpQ4OXkYk_jiJ2cYJdjz7U 2059
sphinx_rtd_theme/locale/et/LC_MESSAGES/sphinx.po sha256=eFNvAgT7GX-jTeqrOShQZexqpkmpWpnr7507gT3in0s 4257
sphinx_rtd_theme/locale/fr/LC_MESSAGES/sphinx.mo sha256=nGLNfBqe7qipvm5j4vz6YtTe5xPtgVUXJCKvsNPgEYQ 2164
sphinx_rtd_theme/locale/fr/LC_MESSAGES/sphinx.po sha256=n6lYIaGX8bfidwD1qT3_HNfl1whG6vrqzIzqPYQJMm0 4422
sphinx_rtd_theme/locale/nl/LC_MESSAGES/sphinx.mo sha256=n_FypA8AgxlJfu9eD_k14ShpF9YihtaZiJqRlihee4A 2069
sphinx_rtd_theme/locale/nl/LC_MESSAGES/sphinx.po sha256=tUWD--ggepGNM4219cj_O4caPk7CIT2eCajRss6FELo 4362
sphinx_rtd_theme/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/sphinx.mo sha256=M4un5iIQXuWE8UO5TfVVfofQLV8LZSKxicDUa4yIJv0 2219
sphinx_rtd_theme/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/sphinx.po sha256=01vA42XVr-pV9pueIceWAFLVaUXtGkTC2D_I2SAjFo0 4542
sphinx_rtd_theme/locale/ru/LC_MESSAGES/sphinx.mo sha256=_FSTKnzb4PRU5QOWf5Ad2XvGjlv7M88AheZ5JCPm7MM 2791
sphinx_rtd_theme/locale/ru/LC_MESSAGES/sphinx.po sha256=VxJSltin7g86krOYvUxmzPw85x0Ly1GQbDbQrX8HC_w 5201
sphinx_rtd_theme/locale/sv/LC_MESSAGES/sphinx.mo sha256=mVpJq_jE0rsrdulRvOthe1H053LkWqoLBpUVKZ9K9Kg 2097
sphinx_rtd_theme/locale/sv/LC_MESSAGES/sphinx.po sha256=_yYZ8K2IjpLHnb2N5qXJ10lJLxVLAx8UxqUqi2og6K0 4448
sphinx_rtd_theme/locale/tr/LC_MESSAGES/sphinx.mo sha256=2MTdvC0Fu9AHqS9oFIFVfkesxwx3lEITQyYIeaIhE0M 2115
sphinx_rtd_theme/locale/tr/LC_MESSAGES/sphinx.po sha256=5m8C38BNs4oCCogFXZ7JWc4sqQ1LN9oHLtPEbd09afI 4204
sphinx_rtd_theme/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/sphinx.mo sha256=_64BAS71Dx-jExr6dPP7FAD5T7NBIAn8Tspk0AVBIGw 2056
sphinx_rtd_theme/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/sphinx.po sha256=sTxtU-2sp06LEEF_nuhKYlZ-IxIlKoqu9qV6sXq2DHg 4265
sphinx_rtd_theme/static/css/badge_only.css sha256=xAUPpH2Ltil8eYEfZj5s-jLLa3g7R-rt3WulDVzxpmY 3275
sphinx_rtd_theme/static/css/theme.css sha256=D-HEP5UGTr5BaRskKQEc0WM9fEpGD6REsLJt1Kr88v0 123687
sphinx_rtd_theme/static/css/fonts/Roboto-Slab-Bold.woff sha256=n-yHytviQTslXx7Fd1c6g_HKLhw3qgI9vrzTp7hkY2o 87624
sphinx_rtd_theme/static/css/fonts/Roboto-Slab-Bold.woff2 sha256=GgwCTdGiZ8UtVXVGn_6FcNHoQWTefTk880FLr9F9egw 67312
sphinx_rtd_theme/static/css/fonts/Roboto-Slab-Regular.woff sha256=nzJjDiwMUTW_HobjbLZbOTLkQQZEI1vCvZlenH9v8Rc 86288
sphinx_rtd_theme/static/css/fonts/Roboto-Slab-Regular.woff2 sha256=h05CIihW168Ds_Q40h2SOkKA1H_mfEhRDiF0oVeXle8 66444
sphinx_rtd_theme/static/css/fonts/fontawesome-webfont.eot sha256=e_yrbbmdXPvxcFygU23ceFhUMsxfpBu9etDwCQM7KXk 165742
sphinx_rtd_theme/static/css/fonts/fontawesome-webfont.svg sha256=rWFXkmwWIrpOHQPUePFUE2hSS_xG9R5C_g2UX37zI-Q 444379
sphinx_rtd_theme/static/css/fonts/fontawesome-webfont.ttf sha256=qljzPyOaD7AvXHpsRcBD16msmgkzNYBmlOzW1O3A1qg 165548
sphinx_rtd_theme/static/css/fonts/fontawesome-webfont.woff sha256=ugxZ3rVFD1y0Gz-TYJ7i0NmVQVh33foiPoqKdTNHTwc 98024
sphinx_rtd_theme/static/css/fonts/fontawesome-webfont.woff2 sha256=Kt78vAQefRj88tQXh53FoJmXqmTWdbejxLbOM9oT8_4 77160
sphinx_rtd_theme/static/css/fonts/lato-bold-italic.woff sha256=mAyFkuVIjfJWGSyZnpLbj9MC24zYkJt_omamhON-Rfg 323344
sphinx_rtd_theme/static/css/fonts/lato-bold-italic.woff2 sha256=wJFqMzQNBj97BWeeCAMecp0YiERHBvBIBHBdpZZtiV0 193308
sphinx_rtd_theme/static/css/fonts/lato-bold.woff sha256=DlaxfRQus2bIAHAx0U402kjHC0qdmgykkuaWp7rkXh4 309728
sphinx_rtd_theme/static/css/fonts/lato-bold.woff2 sha256=roj8DXqWGDL4CVJ9ML05g6aGbUL2alat4j9UNoFZTbY 184912
sphinx_rtd_theme/static/css/fonts/lato-normal-italic.woff sha256=JjGKFGel5crxCwTPqULQeWMlYM16Kc7FZf0dyffsUIE 328412
sphinx_rtd_theme/static/css/fonts/lato-normal-italic.woff2 sha256=RGV2Xy9u3c2tNP_XyrVZ5WvA515F4ZL4XpVisHcUgdw 195704
sphinx_rtd_theme/static/css/fonts/lato-normal.woff sha256=W5Al3aTXaI4zEbDBft3FARM7gH3vM-_672WThDz1QW4 309192
sphinx_rtd_theme/static/css/fonts/lato-normal.woff2 sha256=mDsMrzNuhUIhT8FwGaT8XgNghkuSgGyhTVXB_BwsWg8 182708
sphinx_rtd_theme/static/js/badge_only.js sha256=8KSAjQTE1VN4dRrAlqg3a2SxpwTIJYSw7lkCEs9BMBM 934
sphinx_rtd_theme/static/js/html5shiv-printshiv.min.js sha256=tCp-lJpuIdZrMPu7SiLer9ngzKvATw-ikH_GJS_fFl8 4370
sphinx_rtd_theme/static/js/html5shiv.min.js sha256=9uAoNWHdszsUDhSXf_rVcWOqKPfi5_8V5R4UdbZle2A 2734
sphinx_rtd_theme/static/js/theme.js sha256=scTQnaOnGcaJNEiIWE7xjFLEu8_zt6rtd1L9_3pHBQw 4916
sphinx_rtd_theme-0.5.1.dist-info/LICENSE sha256=SGSJZCG4pJES7vqJmmtDZjKb1v5mnzjv77KfgUh87x4 1119
sphinx_rtd_theme-0.5.1.dist-info/METADATA sha256=pcIzLIkbqWFjo1P05DNi0TqbpGJlRAGwwK6-bZ9JIQo 3567
sphinx_rtd_theme-0.5.1.dist-info/WHEEL sha256=Z-nyYpwrcSqxfdux5Mbn_DQ525iP7J2DG3JgGvOYyTQ 110
sphinx_rtd_theme-0.5.1.dist-info/entry_points.txt sha256=iTs5wnBlk5Wj13ivBKljEBc5sXHi5W36liWmPmugQkg 58
sphinx_rtd_theme-0.5.1.dist-info/top_level.txt sha256=fJPZIXJs_gnmgm6U_6azGTNmDsz8za4Gpra4gGGcXKg 17
sphinx_rtd_theme-0.5.1.dist-info/RECORD

top_level.txt

sphinx_rtd_theme

entry_points.txt

sphinx_rtd_theme = sphinx_rtd_theme