tatt

View on PyPIReverse Dependencies (0)

0.981 tatt-0.981-py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: tatt
Version: 0.981
Filename: tatt-0.981-py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 27070
MD5: 50a7fbab4aa3fdf8c9eae62db08c2d52
SHA256: e9d68abbba661b3e43b8f724c6dd271946085efac14877bfc5423efd450c5542
Uploaded: 2019-07-18 10:22:52 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: tatt
Version: 0.981
Summary: Tatt creates a uniform API for multiple speech-to-text (STT) services.
Home-Page: https://github.com/zevaverbach/tatt
Requires-Dist: Click
Requires-Dist: awscli
Requires-Dist: boto3
Requires-Dist: requests
Requires-Dist: google-cloud-speech
Requires-Dist: audioread
Requires-Dist: google-cloud-storage
Description-Content-Type: text/markdown
[Description omitted; length: 4121 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.33.4)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
tatt/__init__.py sha256=lM723iQLGrUjNejMhcfqOd1eoTxgOLJXgjqDY807Lhg 14
tatt/config.py sha256=nNASTqu8ykkZ2ERSQfk_3c9uAl1rEAmhu7PdhGIsc1c 616
tatt/exceptions.py sha256=UrHNTuMWfWVNwIgfL0HzQbpJnaUZ-dx4H7WZlNNZIRU 265
tatt/helpers.py sha256=CbK9aXD3yTLz-e-2nXOprnQ54A1i80Vq0lwIN1LM1MU 4902
tatt/transcribe.py sha256=rWPeSi08oEu9MkRVphi8MHYJTegsUvOo4dRKjeRg17s 5117
tatt/tests/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
tatt/tests/test_amazon.py sha256=m-vRgaYTWcq5uYXcMHRuNoTNp7RSgJHPpJvqwJ8y5BU 2373
tatt/tests/test_transcribe.py sha256=IhqJRgxulMjMaiabbVZrsLx1ntST7YUDqatrSbaiqVI 1351
tatt/tests/test_vendors.py sha256=_1_fC0Rt0vfFQe16xfojCaufPW0A7EW_dGnE-8nbhBg 249
tatt/vendors/__init__.py sha256=mapN9tZL4VxOD2kfBmOmgS3d6kqMI57o7q2WFdLWxHg 89
tatt/vendors/amazon.py sha256=gg7hzndjzWu-bQUd-xVIYOe2tSE56X4g7U6ZtdwIPCI 5378
tatt/vendors/google.py sha256=qxj3qIM-3BX9Y_UiMz8850vmV_Kyi7TJQg4GOtadqQQ 8636
tatt/vendors/vendor.py sha256=dM4mkugnxSUGkJDeKD3nKsjqiykRaKFONBkBVSCTXc0 2019
tatt-0.981.dist-info/LICENSE sha256=OXLcl0T2SZ8Pmy2_dmlvKuetivmyPd5m1q-Gyd-zaYY 35149
tatt-0.981.dist-info/METADATA sha256=XHxumbTF86ucQ8KF4Ptqv0X46Ca3nTilW84g63uEbCI 4558
tatt-0.981.dist-info/WHEEL sha256=S8S5VL-stOTSZDYxHyf0KP7eds0J72qrK0Evu3TfyAY 92
tatt-0.981.dist-info/entry_points.txt sha256=WDECYS3yT-xxl48NrYZ7jfoKU0rZur3UUsiYltb5T6U 70
tatt-0.981.dist-info/top_level.txt sha256=YtmxvQm8kNvKauk4zStnfUFicxnD0KRHfnlMNs7VcFY 5
tatt-0.981.dist-info/RECORD

top_level.txt

tatt

entry_points.txt

transcribe = tatt.transcribe:cli