Werkzeug

View on PyPIReverse Dependencies (773)

2.0.1 Werkzeug-2.0.1-py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: Werkzeug
Version: 2.0.1
Filename: Werkzeug-2.0.1-py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 288225
MD5: 203bffc79c50918f57350e8ca5446cc3
SHA256: 6c1ec500dcdba0baa27600f6a22f6333d8b662d22027ff9f6202e3367413caa8
Uploaded: 2021-05-17 23:16:08 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: Werkzeug
Version: 2.0.1
Summary: The comprehensive WSGI web application library.
Author: Armin Ronacher
Author-Email: armin.ronacher[at]active-4.com
Maintainer: Pallets
Maintainer-Email: contact[at]palletsprojects.com
Home-Page: https://palletsprojects.com/p/werkzeug/
Project-Url: Donate, https://palletsprojects.com/donate
Project-Url: Documentation, https://werkzeug.palletsprojects.com/
Project-Url: Changes, https://werkzeug.palletsprojects.com/changes/
Project-Url: Source Code, https://github.com/pallets/werkzeug/
Project-Url: Issue Tracker, https://github.com/pallets/werkzeug/issues/
Project-Url: Twitter, https://twitter.com/PalletsTeam
Project-Url: Chat, https://discord.gg/pallets
License: BSD-3-Clause
Classifier: Development Status :: 5 - Production/Stable
Classifier: Environment :: Web Environment
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: License :: OSI Approved :: BSD License
Classifier: Operating System :: OS Independent
Classifier: Programming Language :: Python
Classifier: Topic :: Internet :: WWW/HTTP :: Dynamic Content
Classifier: Topic :: Internet :: WWW/HTTP :: WSGI
Classifier: Topic :: Internet :: WWW/HTTP :: WSGI :: Application
Classifier: Topic :: Internet :: WWW/HTTP :: WSGI :: Middleware
Classifier: Topic :: Software Development :: Libraries :: Application Frameworks
Requires-Python: >=3.6
Requires-Dist: dataclasses; python_version < "3.7"
Requires-Dist: watchdog; extra == "watchdog"
Provides-Extra: watchdog
Description-Content-Type: text/x-rst
[Description omitted; length: 2876 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.36.2)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
werkzeug/__init__.py sha256=_CCsfdeqNllFNRJx8cvqYrwBsQQQXJaMmnk2sAZnDng 188
werkzeug/_internal.py sha256=_QKkvdaG4pDFwK68c0EpPzYJGe9Y7toRAT1cBbC-CxU 18572
werkzeug/_reloader.py sha256=B1hEfgsUOz2IginBQM5Zak_eaIF7gr3GS5-0x2OHvAE 13950
werkzeug/datastructures.py sha256=KahVPSLOapbNbKh1ppr9K8_DgWJv1EGgA9DhTEGMHcg 97886
werkzeug/datastructures.pyi sha256=5DTPF8P8Zvi458eK27Qcj7eNUlLM_AC0jBNkj6uQpds 33774
werkzeug/exceptions.py sha256=CUwx0pBiNbk4f9cON17ekgKnmLi6HIVFjUmYZc2x0wM 28681
werkzeug/filesystem.py sha256=JS2Dv2QF98WILxY4_thHl-WMcUcwluF_4igkDPaP1l4 1956
werkzeug/formparser.py sha256=GIKfzuQ_khuBXnf3N7_LzOEruYwNc3m4bI02BgtT5jg 17385
werkzeug/http.py sha256=oUCXFFMnkOQ-cHbUY_aiqitshcrSzNDq3fEMf1VI_yk 45141
werkzeug/local.py sha256=WsR6H-2XOtPigpimjORbLsS3h9WI0lCdZjGI2LHDDxA 22733
werkzeug/py.typed sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
werkzeug/routing.py sha256=FDRtvCfaZSmXnQ0cUYxowb3P0y0dxlUlMSUmerY5sb0 84147
werkzeug/security.py sha256=gPDRuCjkjWrcqj99tBMq8_nHFZLFQjgoW5Ga5XIw9jo 8158
werkzeug/serving.py sha256=_RG2dCclOQcdjJ2NE8tzCRybGePlwcs8kTypiWRP2gY 38030
werkzeug/test.py sha256=EJXJy-b_JriHrlfs5VNCkwbki8Kn_xUDkOYOCx_6Q7Q 48096
werkzeug/testapp.py sha256=f48prWSGJhbSrvYb8e1fnAah4BkrLb0enHSdChgsjBY 9471
werkzeug/urls.py sha256=3o_aUcr5Ou13XihSU6VvX6RHMhoWkKpXuCCia9SSAb8 41021
werkzeug/user_agent.py sha256=WclZhpvgLurMF45hsioSbS75H1Zb4iMQGKN3_yZ2oKo 1420
werkzeug/useragents.py sha256=G8tmv_6vxJaPrLQH3eODNgIYe0_V6KETROQlJI-WxDE 7264
werkzeug/utils.py sha256=WrU-LbwemyGd8zBHBgQyLaIxing4QLEChiP0qnzr2sc 36771
werkzeug/wsgi.py sha256=7psV3SHLtCzk1KSuGmIK5uP2QTDXyfCCDclyqCmIUO4 33715
werkzeug/debug/__init__.py sha256=CUFrPEYAaotHRkmjOieqd3EasXDii2JVC1HdmEzMwqM 17924
werkzeug/debug/console.py sha256=E1nBMEvFkX673ShQjPtVY-byYatfX9MN-dBMjRI8a8E 5897
werkzeug/debug/repr.py sha256=QCSHENKsChEZDCIApkVi_UNjhJ77v8BMXK1OfxO189M 9483
werkzeug/debug/tbtools.py sha256=TfReusPbM3yjm3xvOFkH45V7-5JnNqB9x1EQPnVC6Xo 19189
werkzeug/debug/shared/FONT_LICENSE sha256=LwAVEI1oYnvXiNMT9SnCH_TaLCxCpeHziDrMg0gPkAI 4673
werkzeug/debug/shared/ICON_LICENSE.md sha256=DhA6Y1gUl5Jwfg0NFN9Rj4VWITt8tUx0IvdGf0ux9-s 222
werkzeug/debug/shared/console.png sha256=bxax6RXXlvOij_KeqvSNX0ojJf83YbnZ7my-3Gx9w2A 507
werkzeug/debug/shared/debugger.js sha256=dYbUmFmb3YZb5YpWpYPOQArdrN7NPeY0ODawL7ihzDI 10524
werkzeug/debug/shared/less.png sha256=-4-kNRaXJSONVLahrQKUxMwXGm9R4OnZ9SxDGpHlIR4 191
werkzeug/debug/shared/more.png sha256=GngN7CioHQoV58rH6ojnkYi8c_qED2Aka5FO5UXrReY 200
werkzeug/debug/shared/source.png sha256=RoGcBTE4CyCB85GBuDGTFlAnUqxwTBiIfDqW15EpnUQ 818
werkzeug/debug/shared/style.css sha256=vyp1RnB227Fuw8LIyM5C-bBCBQN5hvZSCApY2oeJ9ik 6705
werkzeug/debug/shared/ubuntu.ttf sha256=1eaHFyepmy4FyDvjLVzpITrGEBu_CZYY94jE0nED1c0 70220
werkzeug/middleware/__init__.py sha256=qfqgdT5npwG9ses3-FXQJf3aB95JYP1zchetH_T3PUw 500
werkzeug/middleware/dispatcher.py sha256=Fh_w-KyWnTSYF-Lfv5dimQ7THSS7afPAZMmvc4zF1gg 2580
werkzeug/middleware/http_proxy.py sha256=HE8VyhS7CR-E1O6_9b68huv8FLgGGR1DLYqkS3Xcp3Q 7558
werkzeug/middleware/lint.py sha256=yMzMdm4xI2_N-Wv2j1yoaVI3ltHOYS6yZyA-wUv1sKw 13962
werkzeug/middleware/profiler.py sha256=G2JieUMv4QPamtCY6ibIK7P-piPRdPybav7bm2MSFvs 4898
werkzeug/middleware/proxy_fix.py sha256=uRgQ3dEvFV8JxUqajHYYYOPEeA_BFqaa51Yp8VW0uzA 6849
werkzeug/middleware/shared_data.py sha256=eOCGr-i6BCexDfL7xdPRWMwPJPgp0NE2B416Gl67Q78 10959
werkzeug/sansio/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
werkzeug/sansio/multipart.py sha256=bJMCNC2f5xyAaylahNViJ0JqmV4ThLRbDVGVzKwcqrQ 8751
werkzeug/sansio/request.py sha256=aA9rABkWiG4MhYMByanst2NXkEclsq8SIxhb0LQf0e0 20228
werkzeug/sansio/response.py sha256=HSG6t-tyPZd3awzWqr7qL9IV4HYAvDgON1c0YPU2RXw 24117
werkzeug/sansio/utils.py sha256=V5v-UUnX8pm4RehP9Tt_NiUSOJGJGUvKjlW0eOIQldM 4164
werkzeug/wrappers/__init__.py sha256=-s75nPbyXHzU_rwmLPDhoMuGbEUk0jZT_n0ZQAOFGf8 654
werkzeug/wrappers/accept.py sha256=_oZtAQkahvsrPRkNj2fieg7_St9P0NFC3SgZbJKS6xU 429
werkzeug/wrappers/auth.py sha256=rZPCzGxHk9R55PRkmS90kRywUVjjuMWzCGtH68qCq8U 856
werkzeug/wrappers/base_request.py sha256=saz9RyNQkvI_XLPYVm29KijNHmD1YzgxDqa0qHTbgss 1174
werkzeug/wrappers/base_response.py sha256=q_-TaYywT5G4zA-DWDRDJhJSat2_4O7gOPob6ye4_9A 1186
werkzeug/wrappers/common_descriptors.py sha256=v_kWLH3mvCiSRVJ1FNw7nO3w2UJfzY57UKKB5J4zCvE 898
werkzeug/wrappers/cors.py sha256=c5UndlZsZvYkbPrp6Gj5iSXxw_VOJDJHskO6-jRmNyQ 846
werkzeug/wrappers/etag.py sha256=XHWQQs7Mdd1oWezgBIsl-bYe8ydKkRZVil2Qd01D0Mo 846
werkzeug/wrappers/json.py sha256=HM1btPseGeXca0vnwQN_MvZl6h-qNsFY5YBKXKXFwus 410
werkzeug/wrappers/request.py sha256=0zAkCUwJbUBzioGy2UKxE6XpuXPAZbEhhML4WErzeBo 24818
werkzeug/wrappers/response.py sha256=95hXIysZTeNC0bqhvGB2fLBRKxedR_cgI5szZZWfyzw 35177
werkzeug/wrappers/user_agent.py sha256=Wl1-A0-1r8o7cHIZQTB55O4Ged6LpCKENaQDlOY5pXA 435
Werkzeug-2.0.1.dist-info/LICENSE.rst sha256=O0nc7kEF6ze6wQ-vG-JgQI_oXSUrjp3y4JefweCUQ3s 1475
Werkzeug-2.0.1.dist-info/METADATA sha256=8-W33EMnGqnCCi-d8Dv63IQQuyELRIsXhwOJNXbNgL0 4421
Werkzeug-2.0.1.dist-info/WHEEL sha256=OqRkF0eY5GHssMorFjlbTIq072vpHpF60fIQA6lS9xA 92
Werkzeug-2.0.1.dist-info/top_level.txt sha256=QRyj2VjwJoQkrwjwFIOlB8Xg3r9un0NtqVHQF-15xaw 9
Werkzeug-2.0.1.dist-info/RECORD

top_level.txt

werkzeug