wrapt

View on PyPIReverse Dependencies (864)

1.16.0 wrapt-1.16.0-py3-none-any.whl
wrapt-1.16.0-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
wrapt-1.16.0-cp39-cp39-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
wrapt-1.16.0-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
wrapt-1.16.0-cp39-cp39-win_amd64.whl
wrapt-1.16.0-cp39-cp39-win32.whl
wrapt-1.16.0-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
wrapt-1.16.0-cp39-cp39-musllinux_1_1_x86_64.whl
wrapt-1.16.0-cp39-cp39-musllinux_1_1_i686.whl
wrapt-1.16.0-cp39-cp39-musllinux_1_1_aarch64.whl
wrapt-1.16.0-cp39-cp39-macosx_11_0_arm64.whl
wrapt-1.16.0-cp38-cp38-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
wrapt-1.16.0-cp38-cp38-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
wrapt-1.16.0-cp38-cp38-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
wrapt-1.16.0-cp38-cp38-win_amd64.whl
wrapt-1.16.0-cp38-cp38-win32.whl
wrapt-1.16.0-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
wrapt-1.16.0-cp38-cp38-musllinux_1_1_x86_64.whl
wrapt-1.16.0-cp38-cp38-musllinux_1_1_i686.whl
wrapt-1.16.0-cp38-cp38-musllinux_1_1_aarch64.whl
wrapt-1.16.0-cp38-cp38-macosx_11_0_arm64.whl
wrapt-1.16.0-cp37-cp37m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
wrapt-1.16.0-cp37-cp37m-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
wrapt-1.16.0-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
wrapt-1.16.0-cp37-cp37m-win_amd64.whl
wrapt-1.16.0-cp37-cp37m-win32.whl
wrapt-1.16.0-cp37-cp37m-macosx_10_9_x86_64.whl
wrapt-1.16.0-cp37-cp37m-musllinux_1_1_x86_64.whl
wrapt-1.16.0-cp37-cp37m-musllinux_1_1_i686.whl
wrapt-1.16.0-cp37-cp37m-musllinux_1_1_aarch64.whl
wrapt-1.16.0-cp36-cp36m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
wrapt-1.16.0-cp36-cp36m-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
wrapt-1.16.0-cp36-cp36m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
wrapt-1.16.0-cp36-cp36m-win_amd64.whl
wrapt-1.16.0-cp36-cp36m-win32.whl
wrapt-1.16.0-cp36-cp36m-macosx_10_9_x86_64.whl
wrapt-1.16.0-cp36-cp36m-musllinux_1_1_x86_64.whl
wrapt-1.16.0-cp36-cp36m-musllinux_1_1_i686.whl
wrapt-1.16.0-cp36-cp36m-musllinux_1_1_aarch64.whl
wrapt-1.16.0-cp312-cp312-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
wrapt-1.16.0-cp312-cp312-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
wrapt-1.16.0-cp312-cp312-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
wrapt-1.16.0-cp312-cp312-win_amd64.whl
wrapt-1.16.0-cp312-cp312-win32.whl
wrapt-1.16.0-cp312-cp312-macosx_10_9_x86_64.whl
wrapt-1.16.0-cp312-cp312-musllinux_1_1_x86_64.whl
wrapt-1.16.0-cp312-cp312-musllinux_1_1_i686.whl
wrapt-1.16.0-cp312-cp312-musllinux_1_1_aarch64.whl
wrapt-1.16.0-cp312-cp312-macosx_11_0_arm64.whl
wrapt-1.16.0-cp311-cp311-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
wrapt-1.16.0-cp311-cp311-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
wrapt-1.16.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
wrapt-1.16.0-cp311-cp311-win_amd64.whl
wrapt-1.16.0-cp311-cp311-win32.whl
wrapt-1.16.0-cp311-cp311-macosx_10_9_x86_64.whl
wrapt-1.16.0-cp311-cp311-musllinux_1_1_x86_64.whl
wrapt-1.16.0-cp311-cp311-musllinux_1_1_i686.whl
wrapt-1.16.0-cp311-cp311-musllinux_1_1_aarch64.whl
wrapt-1.16.0-cp311-cp311-macosx_11_0_arm64.whl
wrapt-1.16.0-cp310-cp310-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
wrapt-1.16.0-cp310-cp310-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
wrapt-1.16.0-cp310-cp310-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
wrapt-1.16.0-cp310-cp310-win_amd64.whl
wrapt-1.16.0-cp310-cp310-win32.whl
wrapt-1.16.0-cp310-cp310-macosx_10_9_x86_64.whl
wrapt-1.16.0-cp310-cp310-musllinux_1_1_x86_64.whl
wrapt-1.16.0-cp310-cp310-musllinux_1_1_i686.whl
wrapt-1.16.0-cp310-cp310-musllinux_1_1_aarch64.whl
wrapt-1.16.0-cp310-cp310-macosx_11_0_arm64.whl

Wheel Details

Project: wrapt
Version: 1.16.0
Filename: wrapt-1.16.0-py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 23362
MD5: c98cdf8bf5a1eedc803cc0d827c1ef5e
SHA256: 6906c4100a8fcbf2fa735f6059214bb13b97f75b1a61777fcf6432121ef12ef1
Uploaded: 2023-11-09 06:33:28 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: wrapt
Version: 1.16.0
Summary: Module for decorators, wrappers and monkey patching.
Author: Graham Dumpleton
Author-Email: Graham.Dumpleton[at]gmail.com
Home-Page: https://github.com/GrahamDumpleton/wrapt
Project-Url: Bug Tracker, https://github.com/GrahamDumpleton/wrapt/issues/
Project-Url: Changelog, https://wrapt.readthedocs.io/en/latest/changes.html
Project-Url: Documentation, https://wrapt.readthedocs.io/
License: BSD
Keywords: wrapper,proxy,decorator
Classifier: Development Status :: 5 - Production/Stable
Classifier: License :: OSI Approved :: BSD License
Classifier: Programming Language :: Python :: 3
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.6
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.7
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.8
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.9
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.10
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.11
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.12
Classifier: Programming Language :: Python :: Implementation :: CPython
Classifier: Programming Language :: Python :: Implementation :: PyPy
Platform: any
Requires-Python: >=3.6
Description-Content-Type: text/x-rst
License-File: LICENSE
[Description omitted; length: 5372 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.41.3)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
wrapt/__init__.py sha256=ypB-cVvDJurwah5Usddi3Df0Mg7E4cqmpK-230lI5VY 1238
wrapt/__wrapt__.py sha256=KgXZdYY5cIzq_hqzGuue38IK-SOoya8Kx4zkAr6Ztuo 443
wrapt/arguments.py sha256=RF0nTEdPzPIewJ-jnSY42i4JSzK3ctjPABV1SJxLymg 1746
wrapt/decorators.py sha256=M0pDLB-SioOTIDczYWX3UpEorZMijp7s17FvpHdXf2Y 21333
wrapt/importer.py sha256=qxK5bfhm52uhYXgdJn3AwReOXdWE9gY32fwlBUybz64 10997
wrapt/patches.py sha256=08gt_aVAuNvXyOVn8o8_AkkUD9dPh0G5oUxnoBwd0Cs 5204
wrapt/weakrefs.py sha256=gKWTMwRqAQTUhjQ4Fo0MkxgjeE8w-fzTaEkBdcBMb6c 3881
wrapt/wrappers.py sha256=DhlNK3zq44sZ1Ufh4raMNoazKrGktqo98C_0n0jpQdo 27137
wrapt-1.16.0.dist-info/LICENSE sha256=WXTvu8i2JrIFCBDWPDqQfuIckr9ks3QPxiOtBes0SKs 1304
wrapt-1.16.0.dist-info/METADATA sha256=MVbLQ7poe8kkhkfyk89l7Yy71T4evpO1eyKUd2rtQpU 6604
wrapt-1.16.0.dist-info/WHEEL sha256=Xo9-1PvkuimrydujYJAjF7pCkriuXBpUPEjma1nZyJ0 92
wrapt-1.16.0.dist-info/top_level.txt sha256=Jf7kcuXtwjUJMwOL0QzALDg2WiSiXiH9ThKMjN64DW0 6
wrapt-1.16.0.dist-info/RECORD

top_level.txt

wrapt