zarr

View on PyPIReverse Dependencies (118)

2.10.0 zarr-2.10.0-py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: zarr
Version: 2.10.0
Filename: zarr-2.10.0-py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 146042
MD5: f9e9912fdcac10722c4b0437c00c55b0
SHA256: eadb698eb288ea12ae19a898f779118f2ae64ae22190056271510a942e577026
Uploaded: 2021-09-19 14:43:27 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: zarr
Version: 2.10.0
Summary: An implementation of chunked, compressed, N-dimensional arrays for Python.
Maintainer: Alistair Miles
Maintainer-Email: alimanfoo[at]googlemail.com
Home-Page: https://github.com/zarr-developers/zarr-python
License: MIT
Classifier: Development Status :: 6 - Mature
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: Intended Audience :: Information Technology
Classifier: Intended Audience :: Science/Research
Classifier: License :: OSI Approved :: MIT License
Classifier: Programming Language :: Python
Classifier: Topic :: Software Development :: Libraries :: Python Modules
Classifier: Operating System :: Unix
Classifier: Programming Language :: Python :: 3
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.7
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.8
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.9
Requires-Python: >=3.7, <4
Requires-Dist: asciitree
Requires-Dist: numpy (>=1.7)
Requires-Dist: fasteners
Requires-Dist: numcodecs (>=0.6.4)
Requires-Dist: notebook; extra == "jupyter"
Requires-Dist: ipytree; extra == "jupyter"
Provides-Extra: jupyter
Description-Content-Type: text/markdown
License-File: LICENSE
[Description omitted; length: 3407 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.37.0)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
zarr/__init__.py sha256=6SOoERribU6gRELJ93KzuFRLzzfL2I2RqUVFLgn5mZw 1096
zarr/attrs.py sha256=r2E1mqmL6sXeVoVseQxPGqVsaqYbOwVw0CJyFzK0yBs 3869
zarr/codecs.py sha256=cK38L_RbfA-rhwAB-nq8UZJxU3xrRC8fyIqRu8ooKkE 158
zarr/convenience.py sha256=0swdywMXI8s3zfkDEt_koLWD-yHYF1RPuVJnYBX0bWc 41176
zarr/core.py sha256=qoT2GJ3FKD7AV5Nkbm9nYz1LQeAC4tiQtbVt5s52fM4 84693
zarr/creation.py sha256=ypu37fijM4S69nfWYqkHVXF76KRiKmHagNT8oVzW3tM 20314
zarr/errors.py sha256=KRZjEgWhu2r0h2MoiG1gdS5xNtyfucZQi2K3SStsrKQ 1849
zarr/hierarchy.py sha256=IeUf7L6VEpBgkRC-yYT4T1kNM0tZx568150KggLrE9A 40258
zarr/indexing.py sha256=nCoLcOIUPtL9O4K7J1DPvW59AO-3UjtIz7ClHYJvRCY 32267
zarr/meta.py sha256=vSkMrGrlaI4QmfuONKcfHtCRvV99e_nIkfkvPxVe2V0 6720
zarr/meta_v1.py sha256=4RaQfiJ7gzRgqzePyg3Igd8f4k_iyky9E8qJ4G0MqHM 1655
zarr/n5.py sha256=Fn7E7kfBbb92cM7r-5b2wTjKMZhr2r7ZYviJhy1JCU0 31010
zarr/storage.py sha256=oPGAwhEsq4XuW88j-heKQDFj_YHL-N7_vMghe2UpFOM 87559
zarr/sync.py sha256=s9RtNKHSbm66uOf8HhhxIndqiuyxzEbXmb1B-yPQonQ 1184
zarr/util.py sha256=yyojmtvpyRlfjdJqXluboSpH0CID0FPTJx9DGR-8lX4 19941
zarr/version.py sha256=2aTt-fdLdYfe59iE-UcuPYgBuzkNENOBsE6wBXEpSow 144
zarr/_storage/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
zarr/_storage/absstore.py sha256=itCLJ9rH7uDzUiErdAmU4TYMSCsGhv_xUVRX059VktQ 7252
zarr/tests/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
zarr/tests/conftest.py sha256=NZzwd-KPl5GvJN3KqW5g8S6hqa5HnLg5Gw6SVWij0Pw 125
zarr/tests/test_attrs.py sha256=x_iY78QwAypSfEwbRpoflA27GFf46wOQFyXF5Ht4BgY 7464
zarr/tests/test_convenience.py sha256=mg33OV7kvXZoGqB27fjl50UpJCQYLBEqv1bDmFH30E8 23438
zarr/tests/test_core.py sha256=dP3qB6pKfSG86-El8-SAAurWBoZJQnqQRmjGe8pfHKw 100212
zarr/tests/test_creation.py sha256=k5BUmgTewIM0GvXAerkjv0uZuUUjwzl4gLk-0vyFd1o 14797
zarr/tests/test_dim_separator.py sha256=vwf768HaZYIShva2o5_saeKWLjNSSkWfOjrtnqGy1Qw 2670
zarr/tests/test_filters.py sha256=IsjDAtYtUTAVZHCJeeLITgR4LIoDUK5kyQJJl9cmImA 5896
zarr/tests/test_hierarchy.py sha256=j7ZkNIHJ1rVXj4GvKjPktknaLPXXJFtUvr69YB2r17I 41792
zarr/tests/test_indexing.py sha256=Q1tOYcgtpBoE-sIhkHwPObVwj6bnsTVB8QEJGpQmTYA 43217
zarr/tests/test_info.py sha256=Ny1nM10_BUBBmjj6FhKk5ebU3pEAP_DlCMcr2R0SLAc 999
zarr/tests/test_meta.py sha256=6RxWnCv-fv-52QAnrLwasYJ-RT6q8MIDpVQwe9DO3_I 14597
zarr/tests/test_storage.py sha256=tstHXaMmjWR3SOKoP4hliv1VxmBPU5RGXK6sLzh0mm4 73435
zarr/tests/test_sync.py sha256=jeXDaM0iEHYbLaD72_jE1nsqc7sD6LpElIcJUJKnZWM 9313
zarr/tests/test_util.py sha256=Lta4XKkgYi6S9sk_2HCqQXaURezGEMeSEfrX8kR7qcg 7364
zarr/tests/util.py sha256=fdWm1pswy4_jP79MLQ4xBhm7BMwQf4htwmAFSu_KmmI 2117
zarr-2.10.0.dist-info/LICENSE sha256=1bCcz5O1RJHxPC7YPd0YzgJUmKLkh-HmPD1iobvdSaY 1125
zarr-2.10.0.dist-info/METADATA sha256=Myxq2jRwJob1XokJDzx5Is9g2NLWnh6nYQKnrO1feb4 4613
zarr-2.10.0.dist-info/WHEEL sha256=ewwEueio1C2XeHTvT17n8dZUJgOvyCWCt0WVNLClP9o 92
zarr-2.10.0.dist-info/top_level.txt sha256=mFUPuzjnmQlzYmWE0NtaMjWjHWGvzwd8AtUYAmAg9yU 5
zarr-2.10.0.dist-info/RECORD

top_level.txt

zarr