django-xml

View on PyPIReverse Dependencies (0)

3.0.0 django_xml-3.0.0-py2.py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: django-xml
Version: 3.0.0
Filename: django_xml-3.0.0-py2.py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 27401
MD5: 59c2460225eb2640aecd9a00d4f62cfd
SHA256: 91efbce9aa27a5a8ef86bc2771ae0cb88f377bfe26d27fdd89175afe826ddddb
Uploaded: 2021-03-22 20:23:25 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: django-xml
Version: 3.0.0
Summary: Provides an abstraction to lxml's XPath and XSLT functionality in a manner resembling django database models
Author: The Atlantic
Author-Email: atmoprogrammers[at]theatlantic.com
Home-Page: https://github.com/theatlantic/django-xml
Classifier: Environment :: Web Environment
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: Operating System :: OS Independent
Classifier: Programming Language :: Python
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.7
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.8
Classifier: Framework :: Django
Classifier: Framework :: Django :: 2.2
Classifier: Framework :: Django :: 3.0
Classifier: Framework :: Django :: 3.1
Classifier: Framework :: Django :: 3.2
Requires-Dist: lxml
Requires-Dist: pytz
Requires-Dist: python-dateutil
Requires-Dist: Django (>=2.2)
[No description]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.36.2)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py2-none-any
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
djxml/__init__.py sha256=ai5SzSFnrCrE6WfmZw0bngOkufvgoTZdiYKtQlU4fxA 136
djxml/build/__init__.py sha256=DKctCN9ejV1Ok64BVlD8pYEeJ-6tHordGotERckoMtc 1775
djxml/build/rst_converter.py sha256=Fni0RrJ16LIDqEudm7mefuWVarmoWHfUevneCHOJvfQ 3311
djxml/tests/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
djxml/tests/settings.py sha256=qNLoIUnwajhiRr4lQpJiow5V9vLL9c_86b02Y4NU4zM 461
djxml/tests/test_advanced_example.py sha256=jqFO8jQjmVuTt1WpMmt4OSHTvr8GaPUnqbYHG_mf4xE 1819
djxml/tests/test_examples.py sha256=b-Dao_RRfZUeXtrUgm1DF1-TOV01hiamuf54YYP09bM 921
djxml/tests/xmlmodels.py sha256=rO1BZZiwE8hqwqfqhOmaf44qiSIuymqIVO06wbmJW4o 3395
djxml/xmlmodels/__init__.py sha256=zgD1jcwR61fLP7PdeO7barB829zkIhBpYRWclX3fODQ 945
djxml/xmlmodels/base.py sha256=t6Ter5OZxvtA95CCFcpylJRthX1ZhZjcjoQKu0jeDvc 8828
djxml/xmlmodels/decorators.py sha256=xpZK3GuW5fptBMjTw9Ht4OFuyTkCi7vi6g1o4A7ll4c 2819
djxml/xmlmodels/descriptors.py sha256=2EW0uJmOWLaYECeE_t9Pf51kB29zeh7rG8x5-4Em75c 5676
djxml/xmlmodels/exceptions.py sha256=QgCpR5xHm1GGtdVFkN-SECJuBTP0xV50C23FOVT2Rnc 1356
djxml/xmlmodels/fields.py sha256=WV-fgtqg9__64tvPvgWoBo6WKrmOrKjGATtpnMrEu_o 23553
djxml/xmlmodels/loading.py sha256=1RRiutHCoDrxYNUyYHFnSQIYtY5kgfPt-YxcJmk5sDg 8754
djxml/xmlmodels/options.py sha256=Y-oKrVI0fJtGl7p2Jxz23k5NGaQc-2Jm0SsBByGGc_c 6398
djxml/xmlmodels/related.py sha256=4gGljusT1nNVl8so5Rn7thbcxdOB_fqNi1r6VPbRucE 5405
djxml/xmlmodels/signals.py sha256=F8oT2hYTaMANVB4DyIlNK__jmPYQv8ktajZXXvHvPj4 128
djxml/xmlmodels/utils.py sha256=_dOBJvDN1UYO75Tt-HIDWS8e9DnJ3Ynh37ISxzo0O_A 649
django_xml-3.0.0.dist-info/LICENSE sha256=14_42B53YDVdRF-XbqHPqhjOEVbaRJKX3cH4SadqF5g 1433
django_xml-3.0.0.dist-info/METADATA sha256=YroZp_iw4uX7fHsV65eyfDY0xdhDq1j6LO1O2hek2z8 904
django_xml-3.0.0.dist-info/WHEEL sha256=Z-nyYpwrcSqxfdux5Mbn_DQ525iP7J2DG3JgGvOYyTQ 110
django_xml-3.0.0.dist-info/entry_points.txt sha256=WJ7ZL1A36F1XwoO9FhLUanTjCV5KukrLygC7eUW_CGA 72
django_xml-3.0.0.dist-info/top_level.txt sha256=fwImEwnxD6vmeVXB8K_iRO8uViee__MUzVCURGqhnPg 6
django_xml-3.0.0.dist-info/RECORD

top_level.txt

djxml

entry_points.txt

create_readme_rst = djxml.build:create_readme_rst