jinja-tree

View on PyPIReverse Dependencies (0)

0.4.0 jinja_tree-0.4.0-py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: jinja-tree
Version: 0.4.0
Filename: jinja_tree-0.4.0-py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 22559
MD5: c8df22287e4a912805c9a0e6dea7a362
SHA256: 0672cc51a1609d53677c4b7e2be7cdd5f4e4c820b62916a2041ff43c2a53c7c1
Uploaded: 2024-02-11 18:11:37 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: jinja-tree
Version: 0.4.0
Summary: CLI to process jinja (jinja2) templates in a directory tree
Author: Fabien MARTY
Author-Email: fabien.marty[at]botify.com
Home-Page: https://github.com/fabien-marty/jinja-tree
Project-Url: Repository, https://github.com/fabien-marty/jinja-tree
License: MIT
Keywords: jinja,jinja2,cli,tree
Classifier: Development Status :: 4 - Beta
Classifier: Environment :: Console
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: License :: OSI Approved :: MIT License
Classifier: Programming Language :: Python :: 3
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.8
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.9
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.10
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.11
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.12
Classifier: Topic :: Software Development
Classifier: Topic :: Text Processing :: General
Classifier: Topic :: Utilities
Requires-Python: >=3.8,<4.0
Requires-Dist: jinja2 (<4.0.0,>=3.1.2)
Requires-Dist: python-dotenv (<2.0.0,>=1.0.0)
Requires-Dist: stlog (>=0.1.0)
Requires-Dist: tomli (<3.0.0,>=2.0.1)
Requires-Dist: typer (>=0.9.0)
Description-Content-Type: text/markdown
[Description omitted; length: 10517 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: poetry-core 1.8.1
Root-Is-Purelib: true
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
jinja_tree/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
jinja_tree/app/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
jinja_tree/app/action.py sha256=rkN1J66YZnFEEaR8xPRRJQ8o_Ypipmn754g4GP37CsM 5029
jinja_tree/app/config.py sha256=KoEMMp4wt-bGnBPhuBM0JuGYn_25hsvkDk3yzCuVjDA 3240
jinja_tree/app/context.py sha256=ymVoqZWM0mqYWxIXcWxC6_HD__KjPdXbwEDM3MKBlQE 4575
jinja_tree/app/embedded_extensions/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
jinja_tree/app/embedded_extensions/double_quotes.py sha256=urdBhOS3cTx8p_IqCxFViJAJgJNs_KELbjzx28Kh__o 485
jinja_tree/app/embedded_extensions/fnmatch.py sha256=v_MUbjru2zsJMt_B2FSXIMPGZcAcRyaqMDHMvHFnRUI 490
jinja_tree/app/embedded_extensions/from_json.py sha256=2TW2qRTBA3_3SXtu7rK1nCIsHkheYQKQTVavJu2RkDk 414
jinja_tree/app/embedded_extensions/shell.py sha256=hSOO3v_bklWG6w1Q88Ieiw8KpWDoLmsNB5emzHM1Bik 816
jinja_tree/app/embedded_extensions/urlencode.py sha256=ElKPwILhXJEjM_hgk4egsX49qFEarPc0pClvjnx5JiI 548
jinja_tree/app/jinja.py sha256=6AJcTg1KnJYfxObFcy_HPwCb2UJ8vglQJSipjAHcyfs 2367
jinja_tree/app/jinja_tree.py sha256=ghGlDENFBjBsgSQ3ZLEjOZiWl_9J9JzYJJtVkDpj5F4 5130
jinja_tree/infra/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
jinja_tree/infra/adapters/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
jinja_tree/infra/adapters/action.py sha256=4tG4X_LocZAyy1-WPWEFSIcnEBDORB6lCsQBee6Sqng 3750
jinja_tree/infra/adapters/context.py sha256=YpRkGjnA_jXH7jRqdSVp__CysYsn2yN7Fx-EDZmGh5A 2356
jinja_tree/infra/controllers/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
jinja_tree/infra/controllers/cli_common.py sha256=4i52kgYqu5FXcGe0FS-3zChLjoGkifckRI1TXxbQf4w 4904
jinja_tree/infra/controllers/cli_stdin.py sha256=wVT1kc94lE6TlfYcBrjNn-WhEberjO6B6cYCnTLpjBg 2052
jinja_tree/infra/controllers/cli_tree.py sha256=INUo0KChxUka7MIP8g1xaJgytcTjSR47wOKkdMZa-RU 2879
jinja_tree/infra/utils.py sha256=WDjmOeRwYuHeH14AnBVZ0BpeKc7YZDXUWS_TBJ6ik2Q 3971
jinja_tree-0.4.0.dist-info/LICENSE sha256=yn-9LOz3_9bsa0ao0ZEnkVjq8xwvJCHcTB3U-cZ2jjI 1069
jinja_tree-0.4.0.dist-info/METADATA sha256=CusiF19u8GC19lfJAK44-FdmJA6v6BHSFBPBorJxunU 11737
jinja_tree-0.4.0.dist-info/WHEEL sha256=FMvqSimYX_P7y0a7UY-_Mc83r5zkBZsCYPm7Lr0Bsq4 88
jinja_tree-0.4.0.dist-info/entry_points.txt sha256=SF10R3L2v2OY8U2FgYoDzxHciz5CjLYRCtWgbio4of8 127
jinja_tree-0.4.0.dist-info/RECORD

entry_points.txt

jinja-stdin = jinja_tree.infra.controllers.cli_stdin:app
jinja-tree = jinja_tree.infra.controllers.cli_tree:app