wwvb

View on PyPIReverse Dependencies (0)

3.0.8 wwvb-3.0.8-py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: wwvb
Version: 3.0.8
Filename: wwvb-3.0.8-py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 36313
MD5: 6b452df86bca8d1bae2240c1df4d6040
SHA256: ca5a833188ad0cccbd7020f35b70a550e1e81a1964634334a8c4ee6ac6ca7e63
Uploaded: 2024-04-03 13:03:56 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: wwvb
Version: 3.0.8
Summary: Generate WWVB timecodes for any desired time
Author: Jeff Epler
Author-Email: jepler[at]gmail.com
Home-Page: https://github.com/jepler/wwvbpy
Classifier: Programming Language :: Python :: 3
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.9
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.10
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.11
Classifier: Programming Language :: Python :: Implementation :: PyPy
Classifier: Programming Language :: Python :: Implementation :: CPython
Classifier: License :: OSI Approved :: GNU General Public License v3 (GPLv3)
Classifier: Operating System :: OS Independent
Requires-Python: >=3.9
Requires-Dist: adafruit-circuitpython-datetime
Requires-Dist: beautifulsoup4
Requires-Dist: click
Requires-Dist: leapseconddata
Requires-Dist: platformdirs
Requires-Dist: python-dateutil
Requires-Dist: requests
Description-Content-Type: text/markdown
[Description omitted; length: 9354 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.43.0)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
uwwvb.py sha256=UX5oSMs4KZPt1hg1urZXhN0pMU3BvQWYOKExZT8FiIo 5674
wwvb/__init__.py sha256=oUUcweJnrFDVw5_-smJopfVAk5yNFlEnOkYMixNxZzc 29762
wwvb/__version__.py sha256=UsWpfolO3V5lhkRSzLYHaglRPoxe1Nfcc4kMi3j-8W8 411
wwvb/decode.py sha256=PBfBzYJJkIh8VD-d_SHvBl3gX4FpXhqG1lH2fP8lUaI 2758
wwvb/dut1table.py sha256=uqaCnCOWr7ytx-nt3mmyhFb9jJVNP5N-WJX-glunKAk 890
wwvb/gen.py sha256=pOSgkJTh_TDKN1FulzbAW8aN77bJXtJjo1KGoBEU3Dk 3697
wwvb/iersdata.py sha256=hJFj-ZL3RP13dcdFGWoT6WOgoV-6CAy-sWSYfi_EXwg 965
wwvb/iersdata_dist.py sha256=dmd6ShKPG5AHBm0dfRAKFpFpt8WDiW1NqNF8DLeMgrI 2363
wwvb/py.typed sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
wwvb/testcli.py sha256=06uIEdg-ZH0UOISr0X7oy4iAQ5eb4-MejQC7TeqIJz8 10086
wwvb/testdaylight.py sha256=JW8UJK-FeAg9Kjy5F_aBYbUVj44DKpJOXQ-u9ooyprA 2485
wwvb/testls.py sha256=Kz4-MWLaUKABwyql8sWdzvtg8gipxhHv4r-6fn3fptg 1720
wwvb/testpm.py sha256=I5ajzZjUypyKszSe4sTnMZbS43nPmee4H1G3uZlHC_w 935
wwvb/testuwwvb.py sha256=oj68-Vv1EFBG9MOWB8zW2sTN1Yg22nVYOL_Aor3IJTI 8398
wwvb/testwwvb.py sha256=bWMI0-Qbaye9Afil4qyPKsNYtY-B6d1wBJZUn-MS99w 16109
wwvb/tz.py sha256=XVYh0btrnyP_nUiZUwBjufkYbb26_DTiZVl-R_1BA2A 299
wwvb/updateiers.py sha256=zpMvIzuPvKdA-XvBcOwQiFx7e9yH-V-VypL95bG5rWk 7240
wwvb/wwvbtk.py sha256=fFXoyReyGZIEpddz74KY0vKfLm1ZP1jwDHTTAbVd8XY 4525
wwvb-3.0.8.dist-info/METADATA sha256=99ps6bN93tu3nAzKIVWepexqDDaPtfeg_SR4a0c2fRI 10290
wwvb-3.0.8.dist-info/WHEEL sha256=GJ7t_kWBFywbagK5eo9IoUwLW6oyOeTKmQ-9iHFVNxQ 92
wwvb-3.0.8.dist-info/entry_points.txt sha256=KSevvHWLEKxOxUQ-L-OQidD4Sj2BPEfhZ2TQhOgyys4 179
wwvb-3.0.8.dist-info/top_level.txt sha256=0IYdkhEAMgurpv_F-76rlyn4GdxepGFzG99tivVdQVU 11
wwvb-3.0.8.dist-info/RECORD

top_level.txt

uwwvb
wwvb

entry_points.txt

dut1table = wwvb.dut1table:main
updateiers = wwvb.updateiers:main
wwvbdecode = wwvb.decode:main
wwvbgen = wwvb.gen:main
wwvbtk = wwvb.wwvbtk:main